MENY
Eskilstuna kommun

Barnhearing

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att Eskilstuna kommun ska införa en form av barnhearing.

En barnhearing är en av flera modeller/metoder för att konkret arbeta med få synpunkter direkt från barn till den kommunala verksamheten.

En barnhearing är ett dialogmöte mellan flickor och pojkar, förtroendevalda politiker och tjänstemän i kommunen.  Det är ett sätt att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten.

Vid hearingen får barnen ställa sina frågor till de vuxna och tvärtom, de vuxna kan ställa frågor till barnen för att lära sig mer om hur det är att vara barn idag. Förhållningssätt, bemötande och dialog med ömsesidig respekt och engagemang, samt anpassning till barnens mognadsnivå är viktiga komponenter i en lyckad barnhearing.

Järfälla kommun har arbetat i tio år med barnhearingar och det finns många andra kommuner som också arbetar med olika former av dialogmöten med barn.

Kommunledningskontoret ansvarar för att utveckla och genomföra barnhearings i Eskilstuna. Under hösten 2013 provades två varianter av barnhearing, en för förskolebarn och en för flickor och pojkar i grundskolan (klass F-9). I maj 2014 ordnades en tredje barnhearing i stadshuset där barn i grundskoleåldern deltog.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla