MENY
Eskilstuna kommun

Mänskliga rättigheter

Eskilstuna kommunkoncern arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten för arbetet är FN: s konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen ställer krav på Eskilstuna som ort och arbetsgivare.

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan kommunen och varje medborgare i kommunen. Ett viktigt perspektiv är människors deltagande och delaktighet. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati då en hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras.

I Eskilstuna kommun sker ett aktivt arbete med frågor som är grundläggande för de mänskliga rättigheterna. Det handlar om att stärka integrationen, folkhälsan, jämställdheten, mångfalden och öka delaktigheten bland medborgare. Här kan du också läsa om hur vi arbetar med hbtq-frågor, barnrätt och antidiskriminering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla