MENY
Eskilstuna kommun

Mänskliga rättigheter

Eskilstuna kommunkoncern arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning. Utgångspunkten för arbetet är FN: s konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen ställer krav på Eskilstuna som ort och arbetsgivare.

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan kommunen och varje medborgare i kommunen. Ett viktigt perspektiv är människors deltagande och delaktighet. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati då en hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. 

I Eskilstuna kommun sker ett aktivt arbete med frågor som är grundläggande för de mänskliga rättigheterna. Det handlar om att stärka integrationen, folkhälsan, jämställdheten, mångfalden och öka delaktigheten bland medborgare. Här kan du också läsa om hur vi arbetar med HBTQ-frågor, barnrätt och antidiskriminering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla