MENY
Eskilstuna kommun

Kommunala landsbygdsrådet

Det kommunala landsbygdsrådet i Eskilstuna är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen. Rådet ska tillsammans med övriga råd, kommunens nämnder, förvaltningar och företag skapa goda förutsättningar för en, i vid mening, positiv utveckling av landsbygden i Eskilstuna.

Rådets uppgifter

 • Initiera, bevaka, driva på landsbygdsutvecklingen i Eskilstuna kommun.
 • Utveckla strategier för att uppnå målet attraktiv landsbygd.
 • Genom samråd med organisationer, företag och enskilda uppmärksamma de behov och önskemål som finns på landsbygden.
 • Fånga upp och föra in aktuella landsbygdsfrågor i kommunkoncernen.
 • Fånga in vad övrigt som sker nationellt och regionalt inom landsbygdsutveckling.
 • Skapa ett kontaktnät för Eskilstunas landsbygd och sprida kunskap mellan områden och aktörer.

Ledamöter

 • Arne Jonsson (C), ordförande
 • Jimmy Jansson (S), vice ordförande
 • Tomas Jönsson (M)
 • Annelie Klavins Nyström (M)
 • Tommy Hamberg (V)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Kristina Nyström
Kommunstrateg samhällsbyggnad