MENY
Eskilstuna kommun

Klimat, miljö och natur

För att Eskilstuna kommun ska få ett effektivt miljöarbete behövs en tydlig inriktning och styrning av vad som ska uppnås och en uppföljning av resultaten. Det finns ett antal politiskt beslutade styrdokument som även innehåller mål. Ett sätt att omsätta dessa i praktiken är arbetet med miljöledningsystem och miljöanpassad upphandling.

Miljöledningssystem

Stadsbyggnadsförvaltningen är sedan februari 2007 miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Certifieringsrevisionen genomfördes efter två års arbete med att bygga upp och implementera ett miljöledningssystem.

Med ett fungerande miljöledningssystem får vi bättre kontroll över vår miljöpåverkan. Vi har identifierat verksamhetens miljöaspekter, satt upp miljömål och upprättat handlingsplaner för att minska miljöpåverkan. Systemet ställer krav på uppföljning och att vi ständigt ska bli bättre. Systemet är därmed till stor hjälp för att systematisera miljöarbetet. 

Vår ambition är att vara med och skapa det hållbara Eskilstuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla