MENY
Eskilstuna kommun

På spaning efter jämställdheten

Tjej i hockeymundering
Man som diskar

Handlingsplanen På spaning efter jämställdheten 2011-2015* innehåller åtta målområden som syftar till att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster till flickor och pojkar, kvinnor och män. I handlingsplanen finns också mål för att utveckla Eskilstuna kommun till en ännu mer jämställd arbetsgivare för kvinnor och män. 

"På spaning efter jämställdheten 2011-2015" innehåller förklaringar av viktiga ord och begrepp med koppling till jämställdhet. Den beskriver hur Eskilstuna kommun har arbetat med jämställdhet sedan 1970-talet och fram till idag. Det finns dessutom en faktadel som beskriver kommunens verksamheter i lättillgängliga tabeller och diagram med statistik.

Jämställdhet ska alltid belysas vid planering, utformning och uppföljning av kommunens tjänster och service. De beslut som fattas i nämnder/styrelser och i förvaltningar/bolag ska alltid vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplanens mål ska omsättas i konkreta mätbara delmål i verksamheterna och följas upp. Samtliga nämnder och styrelser i Eskilstuna kommunkoncern ska inom sitt ansvarsområde genomföra och följa upp handlingsplanens mål.

"På spaning efter jämställdheten 2011-2015" finns även i en kortare version med konkreta exempel på hur Eskilstuna kommun arbetar med de åtta målen i handlingsplanen. Dessutom finns en lättläst version samt en version med text på engelska.

*Under 2017 arbetar vi med en ny version av handlingsplanen. Den kommer att publiceras här på webbsidan så snart den är godkänd av kommunfullmäktige. Tills dess gäller handlingsplanen för 2011-2015. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en nya reviderad version av handlingsplanen "På spaning efter jämställdheten". I handlingsplanen finns åtta målområden som syftar till att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunens verksamheter. Det finns dessutom en uppdaterad faktadel som beskriver kommunens verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.