MENY
Eskilstuna kommun

CEMR, europeisk deklaration om jämställdhet

Eskilstuna kommun har genom ett beslut i kommunfullmäktige 2008 skrivit på den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen togs fram år 2006 av CEMR (Council of European Municipalities and Regions), som är de Europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.

I och med  att Eskilstuna har undertecknat deklarationen, har kommunen lovat att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Beslutet är en viktig markering att vi deltar i det gemensamma arbetet för jämställdhet som pågår i Europa.

CEMR-deklarationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett verktyg och en hjälp för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhet i politiska beslut och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal förverkligas i den regionala och kommunala verksamheten.

Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt för kvinnor och män, flickor och pojkar.

När en kommun undertecknat CEMR-deklarationen ska man skriva en handlingsplan för hur arbetet för jämställdhet ska bedrivas. Eskilstuna kommuns handlingsplan är På spaning efter jämställdheten 2011-2015öppnas i nytt fönster.

Arbetet med CEMR-deklarationen följs i Sverige av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och inom EU av Observatory of the European Charter For Equality of Women and Men in Local Life. Genom att besöka webbsidan för Observatory CEMRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du bland annat hitta information om vilka kommuner, landsting och regioner i Sverige som undertecknat CEMR-deklarationen.

Eskilstuna kommun har skrivit på en Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen är framtagen av CEMR (Council of European Municipalities and Regions)och riktar sig till kommuner och regioner som uppmanas att underteckna den och att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anna Fridell
Kommunstrateg