MENY
Eskilstuna kommun

Styrdokument om jämställdhet

Målet är att Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner - som tjänsteleverantör, ort och arbetsgivare.

Arbetet med jämställdhet grundar sig på ett antal beslut fattade av kommunfullmäktige. År 2000 beslutades det att jämställdhetsperspektivet ska finnas med vid all planering, beslut och uppföljning av verksamhet och budget. Beslutet slog också fast att all individbaserad statistik i kommunen ska vara könsuppdelad.

Jämställdhetsarbetet är en del arbetet för att förverkliga Eskilstunas vision och en förutsättning för att nå en hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Vägledande i arbetet är ett antal styrdokument beslutade av kommunfullmäktige, främst På spaning efter jämställdheten och Eskilstuna - en FriStad för kvinnor. Kommunfullmäktige ställde sig 2008 bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR-deklarationen).

Utöver dessa styrdokument har varje förvaltning och bolag en egen jämställdhets- och mångfaldsplan för arbetet med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Cecilia Boström
Kommunstrateg