MENY
Eskilstuna kommun

Styrdokument om jämställdhet

Målet är att Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner - som tjänsteleverantör, ort och arbetsgivare.

Arbetet med jämställdhet grundar sig på ett antal beslut fattade av kommunfullmäktige. År 2000 beslutades det att jämställdhetsperspektivet ska finnas med vid all planering, beslut och uppföljning av verksamhet och budget. Beslutet slog också fast att all individbaserad statistik i kommunen ska vara könsuppdelad.

Jämställdhetsarbetet är en del arbetet för att förverkliga Eskilstunas vision och en förutsättning för att nå en hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Vägledande i arbetet är ett antal styrdokument beslutade av kommunfullmäktige, främst På spaning efter jämställdheten och Eskilstuna - en FriStad för kvinnor. Kommunfullmäktige ställde sig 2008 bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR-deklarationen).

Utöver dessa styrdokument har varje förvaltning och bolag en egen jämställdhets- och mångfaldsplan för arbetet med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.