MENY
Eskilstuna kommun

Konferensen Fokus jämställdhet

Den 2 oktober 2018 arrangerar Eskilstuna kommun och Sveriges Kvinnolobby konferensen Fokus jämställdhet – grund- och gymnasieskola. Ta del av programmet och anmäl dig här.

Tid: Tisdag 2 oktober klockan 10.00 – 16.15
Plats: Elite stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna
Kostnad:
2000 kronor per person till och med 31 augusti, därefter 2500 kronor per person. I deltagaravgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Heltidsstudenter betalar halva avgiften, det vill säga 1000 kronor för anmälan senast 31 augusti och därefter 1250 kronor.

Vi vill bidra till att skapa en mer jämställd skola och är övertygade om att jämställdhet kan bidra till att lösa många av skolans utmaningar. Under en dag fördjupar vi oss i forskning, praktiska metoder och goda exempel på hur jämställdhet kan byggas in i utbildningspolitik och skolverksamhet. Välkommen!

Anmäl dig till konferensen Fokus jämställdhet.

Program

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Invigning

En jämställd skola är en nyckel till ett jämställt och hållbart samhälle. Fokus jämställdhet invigs av Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Medverkar gör även Lotta Björkman, pedagog och lärarutbildare. Lotta inleder konferensen genom att ge en introduktion till hur jämställdhet och normkritik kan byggas in i undervisningen i grund- och gymnasieskolan.

Medverkande:
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna
Lotta Björkman, pedagog och lärarutbildare
Moderator: Tanvir Mansur, frilansskribent och podcastproducent

10.45 Rast

11.00 Föreläsning och samtal: Not you too! Förebygg sexuella trakasserier genom förbättrad sexualundervisning och värdegrundsarbete i skolan

Elevernas metoo-upprop #Tystiklassen har vittnat om hur sexuella trakasserier och övergrepp är utbrett i skolmiljön. Hur kan skolan förebygga våld genom ett förbättrat värdegrundsarbete och vilken är sex- och samlevnadsundervisningens roll? Kom och hör Skolinspektionen presentera sin nationella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen och ta del av goda exempel från flera skolor.

Medverkande:
Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg, Trollhättans kommun
Stefanie Luthman, utredare, Skolinspektionen
Moderator: Tanvir Mansur, frilansskribent och podcastproducent
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Lisa Friberg, ordförande jämställdhetsberedningen, Eskilstuna kommun

11.00 Föreläsning och samtal: Jämställd styrning och ledning i skolan

Få andra organisationer har lika tydliga jämställdhetsuppdrag som grund- och gymnasieskolan. Trots det är skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat, hälsa och utveckling stora. Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar och utbildningspolitiker bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning? Vad behöver göras för att skolan ska leva upp till sina åtaganden?

Medverkande:
Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd, Skolverket
Sara Linge, ledningskonsult, KPMG
Ingrid Sköldmo, chef barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert
Susanne Johansson, rektor, Vallby skola
Moderator: Vesna Prekopic, ledarskribent och frilansjournalist

12.30 Lunch

13.30 Föreläsning och samtal: Hur får vi killar att sluta underprestera i skolan?

Killars slutbetyg från grundskolan var 30 meritpoäng lägre än tjejers år 2017. Killar som kommer från hem där ingen förälder studerat presterar allra sämst. Hur kan vi förstå och motverka könsmönster i utbildningsresultat? Hur ser vi till att killar får samma möjligheter och villkor att lyckas i skolan som tjejer?

Medverkande:
Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet
Tom Larsson, skoldebattör
Jonas Ahnqvist, lärare, Fryshusets gymnasium
Moderator: Vesna Prekopic, ledarskribent och frilansjournalist

13.30 Föreläsning och samtal: We can’t do it! Vem bär ansvaret för att tjejer mår dålig och vad gör vi åt det?

Ohälsan bland barn och tonåringar ökar. Värst drabbade är flickor vars liv begränsas av förväntningar på att prestera och smala normer om hur en tjej ska vara, se ut och bete sig. Vilket ansvar har skolan för att tjejerna ska börja må bättre? Vi diskuterar ohälsans orsaker och metoder för att vända utvecklingen.

Medverkande:
Gunnel Östlund, lektor socialt arbete, Mälardalens högskola
Sara Haraldsson, generalsekreterare, Maktsalongen
Maja Thorén, rektor, Borgsmoskolan

14.30 Föreläsning: Det du måste veta om heder som maktmedel

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det kan handla om att inte få umgås med vem du vill, inte få delta i idrottsundervisningen eller välja vilka kläder du ska ha på dig. Vi reder ut hur heder fungerar som maktmedel. Utifrån denna förståelse får skolans ledare, personal och politiker bättre förutsättningar att kunna identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i sina verksamheter.

Medverkande:
Mariet Ghadami, verksamhetschef, TRIS – Tjejers rätt i samhället

14.30 Metodverkstad: Så pratar vi om porr med eleverna

De senaste åren har en rad rapporter larmat om den lättillgängliga och allt våldsammare pornografins påverkan på barn och unga. Inom ramen för sitt Arvsfondsfinansierade projekt Reality Check har organisationen Talita tagit fram ett faktabaserat undervisningsmaterial i syfte att stärka tjejers och killars sexuella hälsa och öka deras kunskap om pornografins effekter. Här får du veta mer om hur du kan arbeta med undervisningsmaterialet i skolan.

Medverkande:
Meghan Donevan, projektledare, Talita
Natalia Batenkova, metodutvecklare, Talita

14:30 Metodverkstad: Alla borde vara feminister

2015 skickades Chimamanda Ngozi Adichies uppmärksammande bok Alla borde vara feminister till alla elever i årskurs två på gymnasiet. I samband med utskicket fick alla skolor även en lärarhandledning. Hur kan skolor fortsätta att använda boken och materialet i undervisningen? Och hur kan vi göra feminismen tillgänglig för alla elever och inte bara de redan frälsta? Lärare från Fryshusets gymnasium lär ut sina bästa metoder.

Medverkande:
Jonas Ahnqvist och Mathias Blomberg, lärare, Fryshusets gymnasium 

14.30 Metodverkstad: Så får vi fler killar att välja vård- och omsorgsutbildningar

Att bryta könsstereotypa utbildningsval är en nyckel till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och lägger grunden för en mer jämställd framtid. Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholm har lyckats få nästan lika många pojkar som flickor att välja och fullfölja utbildningen. Välkommen till en metodverkstad med tips på strategier och framgångsfaktorer för genusmedveten studie- och yrkesvägledning.

Medverkande:
Maria Evald, processledare jämställdhet, bildningsförvaltningen, Katrineholms kommun
Sara Benafakir Lund, studie- och yrkesvägledare, Katrineholms kommun
Per Frössevi, yrkeslärare, vård- och omsorgsprogrammet, Ellwynska skolan

15.35 Avslutning

Skolböckerna måste spegla hela mänskligheten och dess historia. Fokus jämställdhet avslutas av Lina Thomsgård, författare, programledare och grundare av Rättviseförmedlingen som just nu är aktuell med att starta Stockholms Kvinnohistoriska museum. Lina talar om vikten av en jämställd representation i böcker och annat undervisningsmaterial.

Medverkande:
Lina Thomsgård, författare och programledare
Moderator: Tanvir Mansur, frilansskribent och podcastproducent

På vägen ut serveras kaffe och smörgås att ta med på hemresan.

Anmälan


Eventuell matallergi/specialkost
Multiple selection


Jag är heltidsstudent
Heltidsstudenter betalar halva avgiften, det vill säga 1000 kronor för anmälan senast 31 augusti och därefter 1250 kronor.

Anmälan är bindande, hantering av personuppgifter *
Vid avbokning kommer deltagaravgiften att debiteras enligt ovanstående priser. Bokningen kan dock överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till fokusjamstalldhet@eskilstuna.se. Vi samlar in personuppgifter för att kunna administrera din anmälan. Alla personuppgifter raderas en månad efter konferensens slut om du inte anger annat nedan.

Utskick om kommande konferenser

Varför temat jämställdhet i grund- och gymnasieskola?

En jämställd skola är en nyckel till ett jämställt och hållbart samhälle, men än har vi i Sverige mycket kvar att göra innan vi når det globala målet om inkluderande och jämlik utbildning för alla. Pojkars skolresultat fortsätter att vara sämre än flickors, ohälsan bland framförallt flickor ökar och många flickor utsätts för sexuella trakasserier och våld under skoldagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anne-Li Gustafsson
Projektledare