MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns jämställd­hets­pris och hedersomnäm­nande

Eskilstuna kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Jämställdhetspriset 2020 gick till Gunilla Lange (mitten) och hedersomnämnandet till Eva Königsson (till vänster). Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande (till höger) delade ut priset på friluftsscenen vid Rademachersmedjorna i Eskilstuna den 24 november. I dessa coronatider behöver vi självklart hålla avstånd. Därför är bilden ett fotomontage.

Vem får årets pris?

Känner du någon eller några som kämpar för ökad jämställdhet? Nominera dina kandidater genom att fylla i nedan formulär. Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Nominera till Eskilstuna kommuns jämställdhetspris

Nomineringsperioden för år 2021 pågår till och med den 17 oktober.


Förklara varför din kandidat ska få priset. Gärna så utförligt som möjligt.

Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.


Pristagare 2020

Gunilla Lange tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020 och årets hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson.

Gunilla Lange har bland annat varit ordförande för Kvinnojouren Moa och utvecklat ett nära och givande samarbete med Eskilstuna kommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Oavsett vilken plattform Gunilla agerat ifrån har hon alltid drivit jämställdhetsfrågorna med engagemang, glöd och stor kunskap.

Motivering jämställdhetspriset 2020

Oavsett vilken plattform Gunilla Lange agerat ifrån så har hon alltid drivit jämställdhetsfrågorna med engagemang, glöd och stor kunskap.

Gunilla drev jämställdhetsfrågorna från fackligt håll under 90-talet. I det arbetet bidrog hon bland annat till att uppmärksamma en kvinnodominerad yrkesgrupp som drabbats hårt av arbetslösheten, men som kom helt i skymundan av alla arbetslösa manliga byggnadsarbetare i den offentliga debatten.

Under 2000-talet engagerade sig Gunilla som egen företagare i organisationen Företagarna och drev där frågor om jämställdhet i näringslivet. Hon tog bland annat initiativ till ett projekt för invandrade kvinnor med företag och företagsidéer, som ledde till att flera nya företag startade i Eskilstuna.

Under 2000-talet har Gunilla i två omgångar varit ordförande för Kvinnojouren Moa. I den rollen har hon mycket engagerat och med stor kunskap om mäns våld mot kvinnor drivit på utvecklingen av Kvinnojouren Moa. Med Gunilla vid rodret har Kvinnojouren Moa utvecklat ett nära och givande samarbete med Eskilstuna kommun i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Av dessa anledningar tilldelas Gunilla Lange Eskilstuna kommuns Jämställdhetspris 2020.

Vad betyder priset för dig, Gunilla Lange?
– Jag känner att jag faktiskt är värd detta pris. Jag har jobbat hårt och länge för jämställdhet och nu upplever jag en backlash vad gäller jämställdhet i stort så detta pris är mycket peppande och ger mig kraft att fortsätta kämpa för jämställhet, säger Gunilla Lange, som känner sig otroligt stolt och hedrad.

Har du bestämt vad du vill göra med prispengarna?

– Oj, jag visste inte att jag skulle få pengar också. Det blev en överraskning så jag har inte alls tänkt på det.

Hedersomnämnande till Eva Königsson

2020 års hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson som enträget och målmedvetet arbetat för att få in jämställdhet som en naturlig del i vardagsarbetet i Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter. Hennes engagemang är ett gott exempel på hur långsiktigt och strukturerat arbete bidrar till ökad jämställdhet inom kommunkoncernen.

Vad betyder hedersomnämnandet för dig, Eva Königsson?

Jag känner mig mycket hedrad, tacksam och stolt. Jämställdhet är något som ständigt måste återerövras. Det är ett lagarbete och som chef har jag tänkt att det är viktigt att hela tiden ställa frågan; vem får vad på vilka villkor? säger Eva Königsson.

Motivering hedersomnämnandet 2020

Eva har enträget och målmedvetet arbetat för att få in jämställdhet som en naturlig del i vardagsarbetet i Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter. Hon skapade tidigt förutsättningar för ett lokalt nätverk för hållbar jämställdhet på förvaltningen och har regelbundet under sin tid som förvaltningschef lyft jämställdhetsperspektivet i olika sammanhang som till exempel på förvaltningsgemensamma möten.

Som förvaltningschef har Eva bidragit till att hela den förvaltning hon ansvarat för genomsyrats av jämställdhetsintegrering. Eva kan med god marginal beskrivas som en pionjär och hon har också bidragit till att Eskilstuna kommun har utmärkt sig i Sverige. Eva har visat att det både i teorin och praktiken är så att jämställdhet är en ledningsfråga. Hennes engagemang är ett gott exempel på hur långsiktigt och strukturerat arbete bidrar till ökad jämställdhet inom kommunkoncernen.

Av dessa anledningar tilldelas Eva Königsson Eskilstuna kommuns Hedersomnämnande för bra jämställdhetsarbete 2020.

Fakta om jämställdhetspriset och hedersomnämnande

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Tidigare pristagare

Tidigare års jämställdhetspristagare och hedersomnämnanden

ÅrJämställdhetsprisHedersomnämnande

2020

Gunilla Lange

Eva Königsson, tidigare förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen

2019

Eva Karlsson, BAMconsult

Camilla Malmqvist, arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete.

2018

Eskilstuna Golfklubb

Cecilia Boström, tidigare jämställdhetsstrateg i Eskilstuna kommun

2017

LAVA-gruppen, Kvinnoklinken på Mälarsjukhuset

Nätverket Män i förskolan

2016
Tjejjouren Meja
Marianne Karlberg, före detta kommunstrateg jämställdhet
2015Eskilstuna United DFFLilla stadsmuséet
2014SörmlandsidrottenUng Fritid
2013Etown Grrl GangEmil Berggren, Räddningstjänsten
2012Fredrik Pettersson, politisk redaktör på tidningen Folket och Rädda Barnens samtalsgrupp EllenAnita Pettersson, före detta kommun­strateg jämställdhet
2011Zarah Ismahil Hassan, Somaliska solidaritetsföreningenArbetsgruppen som arrangerade ögonöppnarutbildningen om jämställdhet för andra brukare i daglig verksam­het/syssel­­sättning
2010Johanna Lundin, Kapten MjausanPeter Lindvall, rektor Rinmangymnasiet
2009Tidningen Smejournalen

Anna Fridell, enhetschef Vuxen­förvalt­ningen

Nätverket Män i förskolan

2008Linden HockeyGraziella Belloni, konstmuséet

2007

Kulturföreningen Superhjältarna

Kaija Pasanen, specialpedagog för Torshällas förskolor


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anna Fridell
Kommunstrateg