MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns jämställd­hets­pris och hedersomnäm­nande

Eskilstuna kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Jämställdhetspriset 2019 gick till Eva Karlsson och hedersomnämnandet till Camilla Malmqvist. I bilden till vänster, från vänster: Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande och Eva Karlsson. I bilden till höger, från vänster: Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande och Camilla Malmqvist.

Vem får årets pris?

Känner du någon eller några som kämpar för ökad jämställdhet? Nominera dina kandidater genom att fylla i nedan formulär. Jury för priset och hedersomnämandet är jämställdhetsberedningen.

Nominera till Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020

Nomineringsperioden pågår.


Förklara varför din kandidat ska få priset. Gärna så utförligt som möjligt.

Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.


Hantering av personuppgifter

Vi behöver personuppgifterna för att kunna kontakta dig och eventuellt ställa fler frågor om den/de du nominerat. Personuppgifterna sparas som längst till och med den 30 november 2020. Om du vill att vi tar bort personuppgifterna innan dess kan du skicka e-post till lena.klintberg@eskilstuna.se. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Dataskyddsfördordningen, annan gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Läs mer om Eskilstuna kommuns hantering av personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss på eskilstuna.se/gdpr

Fakta om jämställdhetspriset och hedersomnämnande

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

Jury för priset och hedersomnämandet är jämställdhetsberedningen.

Pristagare 2019

Eva Karlsson, BAMconsult, tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2019. Årets hedersomnämnande tilldelas Camilla Malmqvist, arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete.

Eva Karlsson är konsult i eget bolag sedan 30 år och jobbar med ledarskap och personlig utveckling.

Motivering jämställdhetspriset 2019

Eva Karlsson har i många år drivit flera utvecklingsprogram för kvinnor och arbetat för att öka antalet kvinnor i kvalificerade och ledande positioner. Genom sin arbetsmetod vill Eva Karlsson påverka strukturer på ett långsiktigt sätt för att uppnå jämställdhet.

Utvecklingsprogrammet för kvinnor startade 1997 och under åren har cirka 100 kvinnor gått programmet. Det utgår från att kvinnor är kompetenta och modiga samtidigt som kvinnor aktivt vill påverka sin personliga utveckling och karriär. Utvecklingsprogrammet genomsyras av att hälsa och välbefinnande är en viktig förutsättning för långvarig och hållbar framgång.

Eva Karlssons engagemang är ett lysande exempel på hur långsiktigt och strukturerat arbete bidrar till ökad jämställdhet inom näringslivet. Av den anledningen tilldelas Eva Karlsson 2019 års jämställdhetspris av Eskilstuna kommun.

Vad betyder priset för dig, Eva Karlsson?
– Jag är fantastiskt stolt och hedrad över att vinna ett sådant här fint pris, det betyder jättemycket för mig. Det är alltid roligt att andra människor ser vad jag gör och att mitt arbete uppmärksammas och uppskattas. Tack Eskilstuna kommun. Jag känner mig rörd.

Har du bestämt vad du vill göra med prispengarna?

– Jag vill använda dem för att fortsätta att fördjupa mig inom området jämställdhet. Jag vill gärna fortsätta att utbilda mig och hålla mig uppdatera med vad som händer i omvärlden. Kunskap är en stabil plattform för framtiden.

Hedersomnämnande till Camilla Malmqvist

2019 års hedersomnämnande tilldelas Camilla Malmqvist som jobbar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildnings­förvaltningen på Eskilstuna kommun. Camilla är arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete.

Motivering hedersomnämnandet 2019

Camilla Malmqvist har på ett medvetet sätt lyckats bryta den stereotypa uppdelningen av arbetsuppgifter som tidigare fanns på hennes arbetsplats. Nu utförs arbetsuppgifterna av alla, oavsett kön, och alla deltagare erbjuds samtliga utbildningar.

Camilla har föreläst på Forum jämställdhet om hur arbetsträning kan bli mer jämställd. Hennes seminarium ”Sekatör eller röjsåg – vilket verktyg passar bäst för att utveckla ett jämställt bemötande” lockade stor publik och skapade viktiga diskussioner kring genusperspektivet.

Camillas engagemang och entusiasm har på ett positivt och integrerat sätt bidragit till en mer jämställd arbetsträning. Det bidrar i sin tur till att ge både kvinnor och män bra förutsättningar att gå vidare ut i arbetslivet.

Vad betyder hedersomnämndandet för dig, Camilla Malmqvist?
– Jag är både överraskad och väldigt glad över utmärkelsen. Jämställdhet är ett ämne som jag brinner för så jag känner mig mycket hedrad. Det är stimulerande att min arbetsinsats bidragit till en mer jämställd arbetsträning för våra deltagare. Det vinner vi alla på, säger Camilla Malmqvist.

Tidigare pristagare

Tidigare års jämställdhetspristagare och hedersomnämnanden

ÅrJämställdhetsprisHedersomnämnande

2018

Eskilstuna Golfklubb

Cecilia Boström, tidigare jämställdhetsstrateg i Eskilstuna kommun

2017

LAVA-gruppen, Kvinnoklinken på Mälarsjukhuset

Nätverket Män i förskolan

2016
Tjejjouren Meja
Marianne Karlberg, före detta kommunstrateg jämställdhet
2015Eskilstuna United DFFLilla stadsmuséet
2014SörmlandsidrottenUng Fritid
2013Etown Grrl GangEmil Berggren, Räddningstjänsten
2012Fredrik Pettersson, politisk redaktör på tidningen Folket och Rädda Barnens samtalsgrupp EllenAnita Pettersson, före detta kommun­strateg jämställdhet
2011Zarah Ismahil Hassan, Somaliska solidaritetsföreningenArbetsgruppen som arrangerade ögonöppnarutbildningen om jämställdhet för andra brukare i daglig verksam­het/syssel­­sättning
2010Johanna Lundin, Kapten MjausanPeter Lindvall, rektor Rinmangymnasiet
2009Tidningen Smejournalen

Anna Fridell, enhetschef Vuxen­förvalt­ningen

Nätverket Män i förskolan

2008Linden HockeyGraziella Belloni, konstmuséet

2007

Kulturföreningen Superhjältarna

Kaija Pasanen, specialpedagog för Torshällas förskolor


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lena Klintberg
Utvecklare