MENY
Eskilstuna kommun

Årlig rapport till kommunstyrelsen

Jämställdhetsberedningen har i uppdrag att årligen presentera idéer och förslag på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete till kommunstyrelsen. 

Idéerna och förslagen får jämställdhetsberedningen till stor del från de dialoger som beredningen årligen genomför med nämnder och bolag i Eskilstuna kommunkoncern. Vid dialogmötet får respektive nämnd och förvaltning, respektive styrelse och bolag berätta om sitt arbete med jämställdhetsintegrering av service och tjänser, samt arbetet för att Eskilstuna kommun ska vara en jämställd arbetsgivare.

Under 2016 valde beredningen att fokusera sin dialog kring tre områden:

  • Kommunen som jämställd arbetsgivare
  • Hur bygger vi den jämställda staden?
  • Mäns våld mot kvinnor

Idéer och förslag från 2016 års arbete samlade i en rapport till kommunstyrelsen, som överlämnades från jämställdhetsberedningen den 4 april 2017.

Under 2017 är jämställdhetsberedningens fokusområden:

  • Jämställdhet i kommunens arbete med att få fler jobb och fler i jobb
  • Jämställdhet i kommunägda bolag
  • Mäns våld mot kvinnor

En rapport utifrån årets fokusområden kommer att presenteras för kommunstyrelsen under första kvartalet 2018. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.