MENY
Eskilstuna kommun

Jämställdhetsberedningen

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna är sedan 2007 en permanent politisk beredning under kommunstyrelsen som har i uppgift att: 

 • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern (alla förvaltningar och kommunala bolag)
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom kommunens alla politik- och verksamhetsområden
 • inhämta kunskap om jämställdhet och hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bedrivs från forskning, lagstiftning, andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer, samt övriga delar av samhället i Sverige och jämförbara länder, samt
 • årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete.

Ledamöter i jämställdhetsberedningen

 • Lisa Friberg (S), ordförande
 • Monica Wikberg (M), vice ordförande
 • Maria Hopstadius (C)
 • Maria Chergui (V)
 • Eva Johansson (MP)
 • Helen Wretling (L)
 • Kristina Gillberg (KD)
 • Per Johnsson (SD)

Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet och mångfald, deltar i beredningens arbete som sakkunnig inom jämställdhet. Marie Johansson Saati är jämställdhetsberedningens sekreterare.

Jämställdhetsberedningen ska verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder. Läs mer om hur jämställdhetsberedningen arbetar i instruktionerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Cecilia Boström
Kommunstrateg
Lisa Friberg
Ordförande jämställdhetsberedningen