MENY
Eskilstuna kommun

Modellkommun för hållbar jämställdhet

Foto: SKL

Eskilstuna kommun blev under 2015 utvald av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att vara en av sju kommuner som ingår i ett pilotprojekt kallat Modellkommuner för hållbar jämställdhet. Det är en fortsättning på program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ) som pågick under 2009-2013.

Eskilstuna är en av sju kommuner som valts ut till projektet Modellkommuner för hållbar jämställdhet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete. Modellkommuner för hållbar jämställdhet är ett fyraårigt projekt som syftar till att utveckla och sprida jämställdhetsintegrering av kommunal verksamhet. Syftet är att fler kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig service oavsett kön.

Projektet inleds med en drygt ettårig pilot, där sju kommuner som kommit långt i sitt jämställdhetsarbete träffas för att utveckla arbetsformer och kunnande, genom systematiska jämförelser, så kallad benchmarking. Tonvikten ligger på styrning och ledning av jämställdhetsarbetet och deltar gör politiker, höga chefer och nyckelpersoner från de utvalda kommunerna. Eskilstuna representeras av Lisa Friberg (S), ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning, Marita Skog, utvecklingsdirektör och Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet och mångfald.

Efter piloten kommer de sju kommunerna att utgöra mentorer i nya grupper av kommuner som vill utveckla sitt jämställdhetsarbete genom att benchmarka sig mot varandra.I pilotprojektet ingår även Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Kalmar och Malmö.

Projektet Modellkommuner för hållbar jämställdhet drivs 2015-2018 av SKL med ekonomiskt stöd från regeringen. Det är en fortsättning på SKL:s storsatsning Program för hållbar jämställdhet (HåJ) 2008–2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anna Fridell
Kommunstrateg