MENY
Eskilstuna kommun

Hållbar jämställdhetsintegrering (HÅJ)

Vi jobbar för dig som kommuninvånare för att du ska få service på lika villkor och ett lika gott bemötande oavsett vem du är. Vårt mål är att Eskilstuna kommun ska bli Sveriges mest jämställda kommun.

Vi har arbetat för detta i många år i kommunen och alldeles extra under 2009-2013 då vi beviljades medel från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utveckla Hållbar jämställdhet. Eskilstuna kommun har sedan dess i en avsiktsförklaring lovat SKL att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering åtminstone fram till 31 december 2017, nu med egna medel. Under mandatperioden 2015-2018 finns också den politiska styrgruppen för Hållbar Jämställdhet kvar.

Utvecklingsarbetet har inneburit omfattande utbildningsinsatser och idag har en stor del av medarbetarna kunskap kring jämställdhet i sitt dagliga arbete. 

Många av våra utåtriktade verksamheter där vi träffar flickor, pojkar, kvinnor och män har kartlagts utifrån frågan "Vem får vad på vilka villkor och varför?". Metoder för kvalitetssäkring har prövats och tagits fram och erfarenheter har spridits.

För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet har kommunfullmäktige beslutat att samtliga nämnder och bolag ska avsätta resurser för jämställdhetsintegrering. På förvaltningarna och ett par av de kommunala bolagen finns idag chefsstöd i form av lokala processledare som har kunskap om både jämställdhet och verksamheten. Här fortsätter arbetet där vi hela tiden utvecklar och kvalitetssäkrar den dagliga verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Eskilstuna kommun har kommit långt i arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheterna. Ett bevis för det är att vi är utvalda av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, till Modellkommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anna Fridell
Kommunstrateg