MENY
Eskilstuna kommun

Time's up Eskilstuna – för kvinnofrid

Exempelbild

I Eskilstuna uppmärksammar vi våld mot kvinnor i det lokala initiativet Time’s up. Bakom initiativet står Eskilstuna kommun, ABF Sörmland, Diskrimineringsbyrån Humanitas, Kvinnojouren Moa, Ungdomsjouren Fria samt Eskilstuna Zontaklubb.

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Under samma vecka används färgen orange internationellt för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor världen över. I Eskilstuna hissas orangea flaggor runt om i kommunen och det ordnas olika aktiviteter, föreläsningar och utställningar som är tillgängliga för allmänheten.

Visa gärna ditt stöd genom att använda färgen orange på något sätt under veckan och genom att använda hashtagen #timesupeskilstuna.

Time's up Eskilstuna år 2020

I Eskilstuna flaggar vi med orangea flaggor från den 23 till 29 november för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Årets program erbjuder en digital föreläsning och en utställning, se fullständigt program längre ner på sidan. 

Du kan göra skillnad

Under pandemin tvingas fler att jobba eller studera hemma och vistas därför mer med sina förövare. Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma på våld i nära relationer. Om du misstänker att det sker hos någon du känner, en granne eller någon annan i din närhet kan du, på ett respektfullt sätt, fråga om personen till exempel känt sig rädd hemma någon gång eller berätta att något du sett eller hört gjort dig orolig. Men du kan också agera genom att ta kontakt med polisen eller socialtjänsten – du kan vara den som gjorde skillnad.

Hjälp och stöd i Eskilstuna

Är du utsatt för någon typ av våld eller är du rädd för att skada någon i din närhet? Här finns hjälp och stöd.

Exempel på våldsförebyggande arbete

I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I filmen ser du ett exempel på kommunens våldsförebyggande arbete genom metoden MVP som står för mentorer i våldsprevention. Arbetet sker i nära samarbete mellan Eskilstuna kommun och Ungdomsjouren Fria.

Program Time's up 2020

Programmet har ändrats på grund av pågående pandemi och de restriktioner som gäller.

Under hela veckan (23 till 29 november)

 • På Kungsgatan 22 pågår en utställning om kvinnors utsatthet för våld. Utställningen är i ett skyltfönster och du kan ta del av den när du promenerar utomhus på Kungsgatan.
 • Det flaggas med orangea flaggor runt om i Eskilstuna kommun.

23 november

Digital temaföreläsning – om unga tjejers utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin

13.00–14.30

Ungdomsjouren Fria har under året märkt av ett ökat tryck i stödchatten för unga tjejer i samband med coronapandemin. Utöver att antalet chattar har ökat har flera av samtalen även berört ämnen om sexuellt våld och utsatthet för detta. Vi vill därför uppmärksamma just detta ämne med en temaföreläsning.

 • Inledning: Ungdomsjouren Frias verksamhetsutvecklare Sofia Liedberg om jourens stödsamtal under coronapandemin
 • Föreläsning: Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention på Unizon. Hanna redogör för jourernas samlade bild av tjejers och kvinnors utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin ur ett nationellt perspektiv.

27 november

Digitalt träningspass mot våld, kl 17.00

I samarbete med Nordic Wellness Tuna Park kör Ungdomsjouren Fria ett digitalt gruppträningspass. Livesändning från Nordic Wellness facebook-sida. Passet är redskapslöst så alla kan delta. Nordic Wellness kommer lotta ut olika priser. För att vara med och tävla behöver du swisha varfri summa till Ungdomsjuren Fria, dela passet i ditt instagramstory och tagga Ungdomsjouren Fria samt Nordic Wellness.

(Inställt) Symbolisk invigning av StoppCenter med föreläsningar.

Inställt på grund av coronapandemin. Invigning sker vid annat tillfälle.

27 november

Inställt: Cykla för ett jämställt samhälle fritt från våld

Inställt på grund av coronapandemin.

Symbol för Time's up Eskilstuna

Symbol för Time's up Eskilstuna

Det finns en egen symbol för Time's up i Eskilstuna.

Symbol i orange

Symbol i svart

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor är ett samlingsbegrepp för det våld som till största delen utövas av pojkar och män, men som drabbar flickor och kvinnor oproportionerligt hårt. Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Våld i nära relation
 • Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tvångsgifte och kvinnlig könsstympning.
 • Överfallsvåld
 • Sexuella trakasserier
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning
 • Sex mot ersättning
 • Människohandel för sexuella ändamål
 • Otrygghet i det offentliga rummet

Mäns våld mot kvinnor kan utövas digitalt via exempelvis telefon, sociala medier, internetforum eller på annat sätt via internet och media. Våldet kan utövas i det privata eller offentliga rummet.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära relation. Här finns dock särskilda omständigheter om gruppdynamik, press, familjeband, särskilda normer, våld som är sanktionerat av gruppen och annat som särskiljer från annan typ av våld i nära relation. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en eller flera personer kontrollerar, begränsar eller bestraffar en närstående, i syfte att få personen att följa särskilda normer om kön, sexualitet och beteende i övrigt. Tvångsäktenskap, kyskhetskrav och könsstympning av flickor är specifika exempel som kan ingå.

Hedersrelaterat våld och förtryck hör in under samlingsbegreppet Mäns våld mot kvinnor eftersom det är tydliga patriarkala familje/släktpyramider som styr gruppen. Det är samma bakomliggande strukturer som övrig typ av mäns våld mot kvinnor där makt och kön hänger samman och machokultur och heteronormer begränsar och färgar individer. Det är viktigt att påpeka att hedersrelaterat våld och förtryck inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan också män och pojkar. Även kvinnor som befinner sig i en hederskontext kan utöva denna typ av förtryck då även de följer samma lydnadskoder och ingår i samma hierarkiska system som männen och pojkarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Sofie Tenser
Kvinnofridsutvecklare