MENY
Eskilstuna kommun

Arbete mot mäns våld mot kvinnor

Knapp lämna sidan

Klicka här för att snabbt lämna sidan.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor har hög prioritet i Eskilstuna kommun. Arbetet berör samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Det berör både kommunens service och tjänster till invånarna, och kommunen som arbetsgivare.

Du kan läsa mer om kommunens arbete och lära dig mer om mäns våld mot kvinnor i handlingsplanen, Eskilstuna en FriStad för kvinnor. Handlingsplanen finns i tre versioner: originalversion, kortversion och en lättläst version.

Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för hjälp och stöd till kvinnor, män och barn som utsätts för våld.

I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ska samma makt att forma samhället och sina egna liv. Du kan ta del av exempel på kommunens våldsförebyggande arbete här.

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det är ett allvarligt samhällsproblem, ett omfattande folkhälsoproblem och ett demokratiproblem. Mäns våld mot kvinnor kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Att motverka mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål.länk till annan webbplats

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar fysiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt våld, hot om våld och olika former av utnyttjanden och förtryck som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnlig könsstympning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Mäns våld mot kvinnor omfattar således mer än enbart våld i nära relationer. Ansvarig för våldet är alltid den som utövar det.

Det är viktigt att motarbeta allt slags våld. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld drabbar även pojkar, män och transpersoner. Men att bara prata om våld i nära relationer kan göra att vi inte ser att det vanligaste våldet är att en man utövar våld mot en kvinna.

Läs mer om vad våld är på eskilstuna.se/vald.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna

Sofie Tenser
Kvinnofridsutvecklare