MENY
Eskilstuna kommun

Jämställdhet

Eskilstuna tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2017. Vi har i många år arbetat framgångsrikt och systematiskt med att integrera jämställdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i alla verksamheter.

Vi som arbetar i kommunen, såväl politiker som tjänste­personer, vill att alla medborgare, kvinnor, män, flickor och pojkar ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel.

Eftersom Eskilstuna kommun under många år framgångsrikt arbetat med jämställdhetsintegreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi uppmärksammats i flera samman­hang. Kommunen har fått möjlighet att delta i flera forsknings­projekt och just nu är vi utvalda till Modellkommun av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vi tar emot många studiebesök och föreläser om vårt arbete på andra orter i Sverige, men även inter­na­tionellt. 

Jämställdhet är ett av 17 globala mål för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Men det är också en grund för effektiv resursanvändning och en effektiv organisation. Jämställdhet är en fråga för hela kommun­koncernen – alla förvaltningar och de kommunala bolagen - och den verksamhet som de bedriver. Vi har en politisk jämställd­hets­bered­ning under kommunstyrelsen som har till uppgift att driva på arbetet med jämställdhet i kommunen. Allt detta kan du läsa mer om på dessa sidor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.