MENY
Eskilstuna kommun

Interkulturellt arbete

Interkulturellt arbete

Eskilstuna kommun arbetar långsiktigt och systematiskt för ett interkulturellt Eskilstuna med individen i centrum. Ett individbaserat Eskilstuna där alla kvinnor och män, flickor och pojkar växer, utvecklas, älskar och samexisterar utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar som inte begränsas eller stävjas av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund. 

Vi vill forma en kommun där alla behövs och har samma rättigheter och skyldigheter samt gemensamt delar makt och ansvar.

Resursnätverk för interkulturella frågor i Eskilstuna bildat

Syftet med resursnätverket är att kraftsamla all kunskap och erfarenhet och ta fram olika verktyg för ett långsiktigt samarbete. 

Resursnätverket ska fungera som en länk mellan kommunledningskontoret  (KLK) och kommunens verksamheter och ska säkerställa en helhetsyn vad det gäller Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014 – 2018.

Representanter från olika förvaltningar och bolag deltar i nätverket och samverkar vid implenteringen av den interkulturella strategin.  

Varje nätverksmöte, förutom det övegripande perspektiv, fokuserar på ett av följande strategiområden:

1. Antidiskriminering

2. Bemötande och service till medborgarna

3. Interkulturell kommunikation

4. Demokrati och samverkan med det civila samhället

5. Boende

6. Arbete, utbildning och kompetensförsörjning 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla