MENY
Eskilstuna kommun

Mål för att förbättra folkhälsan

Människor vid busskur

Grunden i allt folkhälsoarbete är de nationella folkhälsomålen. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån detta mål finns 11 målområdenlänk till annan webbplats som alla kommuner ska arbeta med:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barn och ungas livsvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso-och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvaror och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.

Fem rekommendationer för att minska skillnader i hälsa

Överlag blir folkhälsan bättre och bättre i Sverige, men i vissa fall ökar skillnaden mellan hur människor i olika grupper i samhället mår. För att ta itu med det problemet samordnade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
projektet Samling för social hållbarhetlänk till annan webbplats. I projektet deltog 20 kommuner, landsting och regioner, däribland Eskilstuna. Tillsammans tog arbetsgruppen fram fem rekommendationer för att minska skillnader i hälsa. Dessa fem rekommendationer har kommunstyrelsen beslutat att Eskilstuna kommun ska arbeta utifrån:

 • Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
 • Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
 • Ge alla barn och unga en bra start i livet
 • Ge alla förutsättningar till egen försörjning
 • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Mer om resultatet av arbetet går att läsa i kortversion av rapporten Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsalänk till annan webbplats

Grunden i allt folkhälsoarbete är de nationella folkhälsomålen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anna-Maarit Tirkkonen
Folkhälsostrateg