MENY
Eskilstuna kommun

Hur mår Eskilstunaborna?

Generellt har folkhälsan blivit bättre i Eskilstuna, men statistiken visar att Eskilstunaborna upplever att de mår lite sämre än vad invånarna i andra län uppger att de gör.

Män och pojkar i Eskilstuna mår lite bättre än kvinnor och flickor. Barn till ensamstående eller arbetslösa föräldrar mår överlag sämre än andra barn. HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning uppger också att de generellt mår sämre än genomsnittet.

Statistik om folkhälsan i Sörmland och Eskilstuna

  • Hälsan i Södermanland är en sammanställning som beskriver hälso- och välfärdsförhållanden i Södermanlands läns kommuner, framtagen av Landstinget Sörmland. Rapporten fokuserar på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa. Information i rapporten är hämtad från både extern registerinformation och landstinget Södermanlands egna undersökningar ”Hälsa på lika villkor” och ”Liv och hälsa ung”.
  • Liv och hälsa ung är en Regional enkätundersökning om barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningen har gjorts av Landstinget Sörmland.
  • Hälsa på lika villkor? är en nationell enkätundersökning om hälsa och livsvillkor hos den vuxna befolkningen i åldern 16 till 84 år.

Mer statisk och fakta finns på kommunens statistiksidor.

Hur mår barn och unga i Eskilstuna? - En lägesrapport om folkhälsa 2015

Rapporten presenterar en bild över folkhälsan bland barn och unga i Eskilstuna kommun, sammanställd och analyserad utifrån merparten av de nationella målen som ligger till grund för svensk folkhälsopolitik och de bärande perspektiven för kommunens folkhälsoarbete. Urvalet av folkhälsans bestämningsfaktorer och indikatorer knyter an till de lokala målen för folkhälsan i kommunen och som är av betydelse för målgruppen.

Rapporten kan laddas ned här

Generellt har folkhälsan blivit bättre i Eskilstuna, men statistiken visar att Eskilstunaborna upplever att de mår lite sämre än vad invånarna i andra län uppger att de gör.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anna-Maarit Tirkkonen
Folkhälsostrateg