MENY
Eskilstuna kommun

Folkhälso­arbete i Eskilstuna

Människor i stad

Folkhälsoarbete handlar om må­l­inriktade och systematiska åt­gärder för att främja hälsa och att före­bygga sjukdomar och skador. Syftet med folkhälsoarbetet är att minska hälso­klyftorna i samhället, det vill säga skapa förutsättningar för att alla i Eskilstuna kommun ska må bra, oavsett vilka de är och var de bor. Åtgärderna kan vara generella och beröra både flickor och pojkar, kvinnor och män, eller vara riktade till delar av befolkningen.

Alla verksamheter i kommunen ska jobba med folkhälso­arbete, vilket görs på många olika sätt. Vi arbetar med både hälso­främjande och förebyggande åtgärder.

Hälsofrämjande åtgärder är aktiviteter och andra insatser för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Exempel på hälsofrämjande åtgärder är möjlighet till delaktighet och socialt stöd, samt kultur- och fritidsaktiviteter och förbättrad boendemiljö. Även kommunstyrelsens beslut (14 januari 2014) om att införa rökfri arbetstid i maj 2014 är en hälsofrämjande åtgärd.

Förebyggande åtgärder är aktiviteter och andra insatser för att förhindra sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Kommunens arbete med trygga Eskilstuna är ett exempel på förebyggande arbete för att skapa trygghet och förebygga brott. 

Alla verksamheter i kommunen ska jobba med folkhälsoarbete, vilket görs på många olika sätt. Vi arbetar med både hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anna-Maarit Tirkkonen
Folkhälsostrateg