Tillgänglighet

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Tillgänglighet innebär till exempel att kunna läsa webbsidor, besöka offentliga miljöer, nå de varor du vill köpa i affären och komma in på hotell och restauranger. Självklart, men inte för alla.

Begriplig samhällsinformation

Tillgång till information har öppnat en helt ny värld för väldigt många människor med funktionsnedsättning. Det gäller inte bara synskadade utan även personer med till exempel dyslexi och kognitiv funktionsnedsättning.

Eskilstuna kommun eftersträvar att tillgängliggöra all information som riktas till allmänheten.

Rådet för funktionsrättsfrågor

Rådet för funktionsrättsfrågor har som uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör personer med funktionshinder. Rådets verksamhet ska bidra till att stärka rätten och möjligheten för personer med funktionshinder att delta i och påverka utvecklingen av kommunal verksamhet.

Här hittar du kommunens plan för tillgänglighet, översiktsplan och trafikplan.

Rådet har nio kommunala ledamöter, alla är politiskt valda och utses av kommun­styrelsen. De representerar någon av de kommunala nämnderna.

Varje religiöst och politiskt obunden funktionshinder­förening med verksamhet i Eskilstuna kommun har rätt att vara med i rådet.

Lista med de föreningar och organisationer som idag finns representerade i rådet

Uppdaterad: 23 juni 2022