Program för kultur och idrott

Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med att ta fram ett program för kultur och idrott för Eskilstuna kommun. Programmet ska beskriva riktningen och den gemensamma ambitionsnivån för det strategiska arbetet med kultur och idrott som utgår från hela Eskilstunas målbild och vision 2030. Programmet ska vara ett styrdokument för kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag att förhålla sig till.

Vill du vara med och påverka framtidens kultur och idrott i Eskilstuna?

Just nu kartlägger vi nuläget inom kulturen och idrotten i Eskilstuna. Vad är bra? Vad kan utvecklas? Vad är och blir viktigt framåt? Du kan lämna synpunkter och idéer genom att svara på enkäten nedan senast 30 november.

Varför tas det fram ett program för kultur och idrott?

Programmet ska stödja utvecklingen av kulturen och idrotten i Eskilstuna kommun. Kulturen är viktig för yttrandefriheten. Att kunna ta del av och skapa kultur kan bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang och delaktighet i samhället. Studier visar att kultur bidrar till ökat välmående, social utveckling, ökad förmåga till lärande och att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Idrott är viktigt för folkhälsan och möjligheterna till en meningsfull fritid. Idrott bidrar till glädje, gemenskap, självkänsla och ger goda hälsoeffekter.

Ordet kultur syftar på det som ”odlar” människan, det som berikar och fördjupar hennes liv.

  • de särskilda uttrycksformer som vi identifierar som konstnärliga eller estetiska. Kan vara litteratur, teater, musik, bildkonst, film, dans och arkitektur, men också medier, bildningssträvanden, materiellt och immateriellt kulturarv, traditioner och mänsklig kreativitet
  • den estetiska kulturen är inte en kultur vi lever i utan något som vi kan sägas förhålla oss till som producenter eller konsumenter.
  • fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och prestera mera.
  • består av träning och lek, tävling och uppvisning.
  • organiserad eller icke-organiserad fysisk aktivitet som vi ägnar oss åt för att förbättra vår fysiska och psykiska kondition, utveckla sociala relationer eller nå tävlingsresultat på olika nivåer.

Tidsplan

Ambitionen är att ha ett förslag som går ut på remiss den 11 februari 2022, med möjlighet tycka till om förslaget fram till och med 21 mars 2022. Förslaget kommer publiceras i sin helhet här på webben den 11 februari.

Kontaktperson

Annika Edetun

Projektledare/Utvecklare Serviceförvaltningen

Uppdaterad: 24 november 2021