Program för kultur och idrott

Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med att ta fram ett Kulturpolitiskt och ett Idrottspolitiskt program för Eskilstuna kommun. Programmen ska beskriva riktningen och den gemensamma ambitionsnivån för det strategiska arbetet med kultur och idrott som utgår från hela Eskilstunas målbild och vision 2030. Programmen ska vara styrdokument för kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag att förhålla sig till.

Varför tas det fram ett Kulturpolitiskt och ett Idrottspolitiskt program?

Programmen ska stödja utvecklingen av kulturen och idrotten i Eskilstuna kommun. Kulturen är viktig för yttrandefriheten. Att kunna ta del av och skapa kultur kan bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang och delaktighet i samhället. Studier visar att kultur bidrar till ökat välmående, social utveckling, ökad förmåga till lärande och att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Idrott är viktigt för folkhälsan och möjligheterna till en meningsfull fritid. Idrott bidrar till glädje, gemenskap, självkänsla och ger goda hälsoeffekter.

Ordet kultur används i många olika betydelser. I sin snäva eller estetiska betydelse är kultur liktydigt med konsterna och avser skapande verksamheter som film, foto, konst, litteratur, teater, musik med mera. Den vida eller antropologiska betydelsen av kultur är gemensamma normer, traditioner och mänskliga aktiviteter. Programmet utgår från den estetiska betydelsen av kultur men betonar även kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget.

  • fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och prestera mera.
  • består av träning och lek, tävling och uppvisning.
  • organiserad eller icke-organiserad fysisk aktivitet som vi ägnar oss åt för att förbättra vår fysiska och psykiska kondition, utveckla sociala relationer eller nå tävlingsresultat på olika nivåer.

Kontaktpersoner

Carolina Avelin

Kultursekreterare

Telefon:

Marcus Persson

Utvecklare, Arenor och friluftsliv

Telefon:

Uppdaterad: 29 juni 2022