Eskilstuna kommuns miljöpris

Eskilstuna kommun har sedan 1996 delat ut ett miljöpris med syfte att uppmuntra till insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen.

Priset går till en organisation, ett företag eller en enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla miljön i Eskilstuna. Prissumman på 10 000 kronor delas ut på Världsmiljödagen som i år infaller 5 juni. Dessutom får en person eller en verksamhet inom Eskilstuna kommunkoncern ett hedersomnämnande.

Två kvinnor. Den ena håller upp ett diplom och den andra en check där det står 10 000.

Anne-Lie Smith och Lou Norén, mottagare av Eskilstuna kommuns miljöpris 2021

Två kvinnor som håller i blommor och i ett diplom.

Tarja Timonen och Monica Norman, mottagare av hedersomnämnandet 2021

Vem tycker du ska få priset 2022?

Nominera någon som du tycker har gjort ett bra insats för miljön genom att fylla i formuläret nedan. Miljöprisjuryn består av kommunstyrelsens presidium. Sista dag för nominering är 15 maj.


Förslag på mottagare av miljöpriset/hedersomnämnande.

Förklara varför din kandidat ska få priset. Gärna så utförligt som möjligt.

Beskriv exempel som gör kandidaten till en värdig vinnare. Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.

Kontaktuppgifter till den/de jag nominerar.

Kontaktuppgifter till mig som nominerar.

Pristagare 2021

Eskilstuna kommuns miljöpris 2021 har tilldelats REKO Eskilstuna. Mottagare av priset är initiativtagarna Anne-Lie Smith och Lou Norén.

Juryns motivering

En ”folkrörelse” som på ett positivt sätt skapar en mötesplats för försäljning av lokalproducerade livsmedel till människor med intresse för matkvalitet. Prissumman är på 10 000 kronor.

Hedersomnämnande

Varje år delas också ett hedersomnämnande ut internt inom Eskilstuna kommun.
I år blev det projektet ”Återbruk till förskolorna” med Monica Norman och Tarja Timonen med följande motivering: Hedersomnämnandet tilldelas Monica Norman och Tarja Timonen för deras enorma engagemang, kunnighet och idérikedom i att skapa idéverkstad för att inspirera och möjliggöra pedagogiskt återbruksmaterial i Eskilstunas förskolor.

 • 2021, Anne-Lie Smith och Lou Norén, REKO Eskilstuna
 • 2020 David Glarén Diaz, Grön elektronik (UF S:t Eskils gymnasium)
 • 2019 Magdakullan i Näshulta och Christer Nordqvist
 • 2018 Karin Larsson och Maria Larsson, EcoFlor
 • 2017 Mikael Anderson
 • 2016 Mattias Stjernström
 • 2015 Ulrica Johnsson och Fatmeh Kachache
 • 2014 Eva Svensson
 • 2013 Somaliska ungdomsnätverket
 • 2012 Reetro Café
 • 2011 Trollebobarnen i Ur och Skur
 • 2010 Elin Marie Boutique och CH Industry
 • 2009 Ängsholmens sommarstugeförening
 • 2008 Ekobudet (företag) och Rosenforsparkens vänner (förening)
 • 2007 Eskilstuna Elektronikpartner, Interactive Institute och Pingstkyrkan
 • 2006 Näshultastugor, Barnkulturcentrum,Varma Fakta föreningsodlingsprojekt i Skiftinge
 • 2005 Sundby gård, AMA Elektronikåtervinning och Kooperativet Björn
 • 2004 Mälarchark, Rinmangymnasiets miljögrupp och Eskilstuna Biodlarförening
 • 2003 Eskilstuna Glasmästeri, Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna Flygklubb
 • 2002 Hemköp Smeden, Föräldrakooperativet Skogsmusen, Sörmlands Energiförening
 • 2001 Eskilstuna-Kuriren, Hällby skola, Fältstationen Rördrommen
 • 2000 Tedak AB, Mälardalens högskola, Cykelfrämjandet
 • 1999 Konsum Triangeln, Lagersbergsskolan, Å Fiske
 • 1998 Esselte Sverige AB, Nyforsskolan, Agenda 21 forum
 • 1997 Stena Metall Återvinning AB, Naturskolan, Eskilstuna Naturskyddsförening
 • 1996 Lundås begagnade byggvaror, Föräldrakooperativet Båtsman, Korpen Eskilstuna

 • 2021 Tarja Timonen och Monica Norman, Återbruk till förskolorna
 • 2020 Fredrik Andersson, SEF/IT-enheten
 • 2019 "Maty", Vård- och omsorgsförvaltningen, rehabenheten
 • 2018 Nicklas Svengert, kökschef på Skiftingehus skola
 • 2017 Eco Friends
 • 2016 Hällby skola
 • 2015 Idrottsbiblioteket
 • 2014 Fröslundaskolan
 • 2013 Miljötåget
 • 2012 Björktorpsskolans miljöråd
 • 2011 Torshälla stads förvaltnings kostenhet
 • 2010 -
 • 2009 Stålforsskolan

Gustav Helander

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 26 april 2022