Eskilstuna kommuns miljöpris

Eskilstuna kommun har sedan 1996 delat ut ett miljöpris med syfte att uppmuntra till insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen.

Priset går till en organisation, ett företag eller en enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla miljön i Eskilstuna. Prissumman på 10 000 kronor delas ut på Världsmiljödagen. Dessutom får en person eller en verksamhet inom Eskilstuna kommunkoncern ett hedersomnämnande.

Vem tycker du ska få priset 2024?

Nominera någon som du tycker har gjort ett bra insats för miljön genom att fylla i formuläret nedan. Miljöprisjuryn består av kommunstyrelsens presidium. Sista dag för nominering är 5 maj.

Vinnande nominering med motivering får ett presentkort på Handla för Eskilstuna till ett värde av 200 kronor. Nominering till hedersomnämnande får en biobiljett.


Förslag på mottagare av miljöpriset/hedersomnämnande.

Förklara varför din kandidat ska få priset. Gärna så utförligt som möjligt.

Beskriv exempel som gör kandidaten till en värdig vinnare. Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.

Kontaktuppgifter till den/de jag nominerar.

Kontaktuppgifter till mig som nominerar.

Vinnarna 2023:

Årets sju pristagare står bredvid varandra och visar upp blommor och diplom.

Pristagare 2023 är Transportklustret. Från vänster i bild: Adam Jansson, Daniel Klintmalm, Anna Harryson, Daniel Johansson, Mikael Pettersson och Viktor Persson med dottern Fanny Persson Bierfeldt.

Två män flankerar en kvinna. Männen håller upp blommor och diplom.

Mottagare av hedersomnämnandet 2023 är Eskilstuna Logistik & Etablering AB. Från vänster i bild: David Hofmann, Ann-Sofie Wågström (prisutdelare), Claes Sörman.

Pristagare 2023

Eskilstuna kommuns miljöpris 2023 har tilldelats Transportklustret som består av de fem Eskilstunaåkerier Varubud Åkeri AB, Berglunds Åkeri AB, MVG Bud AB, Mikael Loods Åkeri AB, Pihls Sweden AB samt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB.

Juryns motivering

Transportklustret bildades i samband med att Eskilstuna bygger en samverkansarena för klimatomställning - Klimatevolution. Gruppen visar prov på ett inspirerande samarbete och transparens mellan varandra för att dela kunskap och tillsammans söka svar på hur de ska ställa om sin fordonsflotta och sina arbetssätt från fossilt till fossilfritt.

Hedersomnämnande

Varje år delas även ett hedersomnämnande ut inom kommunkoncernen. 2023 års vinnare heter Eskilstuna Logistik & Etablering AB med följande motivering.

”Eskilstuna Logistik och Etablering driver ett framgångsrikt arbete med att möjliggöra en förflyttning av gods från väg till järnväg. Det medför lägre klimatpåverkan och har möjliggjorts genom bolagets engagemang i Eskilstuna kombiterminal i Folkesta.

Antalet angörande tåg och mängden gods som hanteras ökar hela tiden och kombiterminalen bidrar till mer hållbara transporter på både regionala, nationella och internationella godstransportstråk.

Den stora insatsen för minskad klimatpåverkan genom framgångarna med Eskilstuna kombiterminal hade inte varit möjlig utan det brinnande engagemang som Eskilstuna Logistik och Etablering har visat upp år efter år.”

 • 2022, Mälarplast/August Lundh AB
 • 2021, Anne-Lie Smith och Lou Norén, REKO Eskilstuna
 • 2020 David Glarén Diaz, Grön elektronik (UF S:t Eskils gymnasium)
 • 2019 Magdakullan i Näshulta och Christer Nordqvist
 • 2018 Karin Larsson och Maria Larsson, EcoFlor
 • 2017 Mikael Anderson
 • 2016 Mattias Stjernström
 • 2015 Ulrica Johnsson och Fatmeh Kachache
 • 2014 Eva Svensson
 • 2013 Somaliska ungdomsnätverket
 • 2012 Reetro Café
 • 2011 Trollebobarnen i Ur och Skur
 • 2010 Elin Marie Boutique och CH Industry
 • 2009 Ängsholmens sommarstugeförening
 • 2008 Ekobudet (företag) och Rosenforsparkens vänner (förening)
 • 2007 Eskilstuna Elektronikpartner, Interactive Institute och Pingstkyrkan
 • 2006 Näshultastugor, Barnkulturcentrum,Varma Fakta föreningsodlingsprojekt i Skiftinge
 • 2005 Sundby gård, AMA Elektronikåtervinning och Kooperativet Björn
 • 2004 Mälarchark, Rinmangymnasiets miljögrupp och Eskilstuna Biodlarförening
 • 2003 Eskilstuna Glasmästeri, Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna Flygklubb
 • 2002 Hemköp Smeden, Föräldrakooperativet Skogsmusen, Sörmlands Energiförening
 • 2001 Eskilstuna-Kuriren, Hällby skola, Fältstationen Rördrommen
 • 2000 Tedak AB, Mälardalens högskola, Cykelfrämjandet
 • 1999 Konsum Triangeln, Lagersbergsskolan, Å Fiske
 • 1998 Esselte Sverige AB, Nyforsskolan, Agenda 21 forum
 • 1997 Stena Metall Återvinning AB, Naturskolan, Eskilstuna Naturskyddsförening
 • 1996 Lundås begagnade byggvaror, Föräldrakooperativet Båtsman, Korpen Eskilstuna

 • 2022 Eileen Larsson, CirkuLäran
 • 2021 Tarja Timonen och Monica Norman, Återbruk till förskolorna
 • 2020 Fredrik Andersson, SEF/IT-enheten
 • 2019 "Maty", Vård- och omsorgsförvaltningen, rehabenheten
 • 2018 Nicklas Svengert, kökschef på Skiftingehus skola
 • 2017 Eco Friends
 • 2016 Hällby skola
 • 2015 Idrottsbiblioteket
 • 2014 Fröslundaskolan
 • 2013 Miljötåget
 • 2012 Björktorpsskolans miljöråd
 • 2011 Torshälla stads förvaltnings kostenhet
 • 2010 -
 • 2009 Stålforsskolan
Uppdaterad: 28 mars 2024