Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Jämställdhetspriset

Eskilstuna kommun delar årligen ut ett jämställdhetspris och ett hedersomnämnande.

Jämställdhetspriset delas ut till en organisation, en förening, ett företag eller en person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Hedersomnämnandet går till en medarbetare eller enhet inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i kommunens verksamheter eller bolag.

Vem eller vilka får årets pris?

Känner du till någon eller några som kämpar för ökad jämställdhet? Nominera dina kandidater genom att fylla i formuläret nedan. Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

Nominera till Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnande

Nomineringsperioden för år 2023 pågår till och med den 15 oktober.

Ditt förslag på mottagare av jämställdhetspriset / hedersomnämnandet.

Förklara varför din kandidat ska få priset. Skriv och förklara så utförligt som möjligt.

Beskriv exempel som gör kandidaten till en värdig vinnare. Om du har flera exempel, skriv ner alla. Förklara så utförligt och tydligt som möjligt. Skriv hellre mer än mindre.

Fyll i kontaktuppgifter till den/de som du nominerar.

Fyll i dina egna kontaktuppgifter.
Tre kvinnor håller i diplom och en håller i en check där det står 10 000.

Jämställdhetspriset 2022 tilldelades kulturarbetarna Emma Gustafsson (mitten) och Marie Selander (till höger i bild). Hedersomnämnandet tilldelades Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kom​​mun​ (till vänster). Fotograf: Per Groth.

Pristagare 2022

Kulturarbetarna Marie Selander och Emma Gustafsson tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2022 för sitt arbete med kvinnornas betydelse i Eskilstunas musikliv.

Motivering jämställdhetspriset 2022

Historieforskning har traditionellt sett fokuserat på mäns plats i historien. Kvinnors liv är inte lika väl dokumenterat. Det här gäller även historien om musikstaden Eskilstuna. Kulturarbetarna Marie Selander och Emma Gustafsson har varit drivande i att vidga Eskilstunas musikhistoria och sprida information om kvinnors roll i vår stads musikhistoria.

Kvinnornas betydelse i Eskilstunas musikliv har Marie och Emma dokumenterat i boken "Herrarnas kalas – och de kvinnliga musikerna i Eskilstuna". Nu kan vi läsa om musiker som knappt synts till, men som har jobbat och haft en plats i ett musikliv som präglats av manliga musiker.

I samband med boken pågår även utställningen ”Vi är många – musiker i Eskilstuna” på Eskilstuna stadsmuseum. Här samsas pianister, jazzbönor, dragspelsdrottningar och sångerskor med punkgitarrister, proggband och popprinsessor.

Marie och Emma har skapat en viktig dokumentation om kvinnliga musiker i Eskilstuna, och därmed skrivit historia. Kvinnorna som ofta glöms bort, har tack vare Marie och Emma nu fått en plats där de inte bara kan inspirera dagens utan även kommande generationers kvinnor och flickor.

Av dessa anledningar tilldelas Marie Selander och Emma Gustafsson Eskilstuna kommuns Jämställdhetspris 2022.

Vad betyder priset för er, Emma och Marie?

– Vilken ära att få jämställdhetspriset! Marie och jag ser fram emot att dela nyheten med alla som medverkat i boken och utställningen. Frida Herchenröther och Linnéa Lindbom har bidragit med research, text och bild, vårt bokförlag Gidlunds som gjort boken så fin, och så hela arbetslaget på Stadsmuseet, säger Emma Gustafsson.

– Priset betyder mycket för mig. Det är ett erkännande och en uppmuntran för processen har varit rena deckararbetet, tagit lång tid och har ibland varit väldigt slitsam. Priset betyder också väldigt mycket för alla de osynliggjorda kvinnliga musiker som nu lyfts upp till sin rättmätiga plats i Eskilstunas musikhistoria, säger Marie Selander.

Har ni bestämt vad ni vill göra med prispengarna?

– Jag är frilans och fattigpensionär så prispengarna kanske kan användas till vidare projekt för att lyfta kvinnohistoria, säger Marie Selander.

– Efter lite vila och reflektion kommer jag nog på vilken verksamhet som bäst behöver ekonomiskt stöd. Säkert är att jag fortsätter att jobba med kultur, jämställdhet och jämlikhet i olika former, säger Emma Gustafsson.

Hedersomnämnande till Johanna Olofsson rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun

2022 års hedersomnämnande tilldelas Johanna Olofsson rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun. Genom sitt sätt att styra och leda uppmuntrar Johanna sina medarbetare att jobba aktivt med jämställdhetsfrågan i undervisningen och hon ser till att de får tid för detta så att jämställdhetsarbetet kan genomsyra verksamhetens ordinarie arbete.

Vad betyder hedersomnämnandet för dig, Johanna Olofsson?

– Jag är orubblig i min tro på att vi aldrig når vår målbild och tillit till och trygghet med varandra om vi inte fördjupar vår förståelse för vad jämställdhet och jämlikhet innebär. Det här priset har verkligen ingjutit modet i mig att jag är på rätt spår och att jag vill fortsätta agera och initiera förändring tillsammans med mina kollegor på vuxenutbildningen. Det här priset är en bekräftelse på det arbete vi gör tillsammans, säger Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun.

Motivering hedersomnämnandet 2022

Johanna Olofssons arbete som rektor inom vuxenutbildning genomsyras av en genuin syn på människors lika värde. I ord och handling i alla sammanhang värnar och lyfter Johanna jämställdhetsfrågor på ett äkta och inkluderande sätt.

Genom sitt sätt att styra och leda uppmuntrar hon sina medarbetare att jobba aktivt med jämställdhetsfrågan i undervisningen och ser till att de får tid för detta viktiga arbete så att jämställdhetsarbetet genomsyrar verksamheten i det ordinarie arbetet. Johanna samordnar fortbildningsdagar som rör läroplanens delar kring jämställdhet och hur vuxenutbildningen ska jobba med frågan för att sprida arbetet till eleverna. Hon delar regelbundet med sig av aktuell forskning kring jämställdhet och människors lika värde.

Johanna har säkerställt medarbetares kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är en fråga som medarbetarna ständigt stöter på i sitt vardagliga arbete. Tack vare Johanna och hennes medarbetares engagemang hålls detta ämne levande i undervisningen.

Citat från nominering: ”I ledningsgruppen ser hon alltid till att vi andra håller fokus på vår elevsyn, koppling mellan jämställdhet och kriminalitet, vårt stora ansvar att som skola utbilda inte bara inom kursplanerna utan att ha ett förhållningssätt som genomsyras av jämställdhet.”

Av dessa anledningar tilldelas Johanna Olofsson Eskilstuna kommuns
Hedersomnämnande för bra jämställdhetsarbete 2022.

Eskilstuna kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset ska tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen.

Jury för priset och hedersomnämnandet är jämställdhetsberedningen.

 • 2022 Kulturarbetarna Marie Selander och Emma Gustafsson 
 • 2021 Sandi Haddad Sharro
 • 2020 Gunilla Lange
 • 2019 Eva Karlsson, BAMconsult
 • 2018 Eskilstuna golfklubb
 • 2017 LAVA-gruppen, Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset
 • 2016 Tjejjouren Meja
 • 2015 Eskilstuna United DFF
 • 2014 Sörmlandsidrotten
 • 2013 Etown Grrrl Gang
 • 2012 Fredrik Pettersson, politisk redaktör på tidningen Folket och Rädda Barnens samtalsgrupp Ellen
 • 2011 Zarah Ismahil Hassan, Somaliska solidaritetsföreningen
 • 2010 Johanna Lundin, Kapten Mjausan
 • 2009 Tidningen Sméjournalen
 • 2008 Linden Hockey
 • 2007 Kulturföreningen Superhjältarna

 • 2022 Johanna Olofsson, rektor vuxenutbildning Eskilstuna kommun
 • 2021 Sofia Rytterström, rektor Rekarnegymnasiet, och Monica Wikberg, förstelärare på Rekarnegymnasiets bygg- och anläggningsprogram
 • 2020 Eva Königsson, tidigare förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen
 • 2019 Camilla Malmqvist, arbetshandledare på resursenheten AMA, Aktivitet Motivation Arbete
 • 2018 Cecilia Boström, tidigare jämställdhetsstrateg i Eskilstuna kommun
 • 2017 Nätverket Män i förskolan
 • 2016 Marianne Karlberg, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2015 Lilla stadsmuseet
 • 2014 Ung Fritid
 • 2013 Emil Berggren, Räddningstjänsten
 • 2012 Anita Pettersson, före detta kommunstrateg jämställdhet
 • 2011 Arbetsgruppen som arrangerade ögonöppnarutbildningen om jämställdhet för andra brukare i daglig verksamhet/sysselsättning
 • 2010 Peter Lindvall, rektor Rinmangymnasiet
 • 2009 Anna Fridell, enhetschef Vuxenförvaltningen, Nätverket Män i förskolan
 • 2008 Graziella Belloni, konstmuseet
 • 2007 Kaija Pasanen, specialpedagog för Torshällas förskolor

Mathilda Lennmark

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 21 augusti 2023