PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, PFA, är välbeprövat och utvecklat av medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun i samarbete med Mälardalens universitet under drygt 10 års tid. PFA innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

PFA kan användas i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Målgruppen för PFA är personer som har, eller du som arbetar med personer som har, något av följande:

  • intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • autismspektrum
  • demenssjukdomar
  • diagnoser som innebär stöd och omsorg från socialpsykiatriskt verksamhet

Studie som jämför skillnad mellan digital och fysisk utbildning i PFA

Mälardalens universitet publicerade i juni 2023 en studie där man tittat på om kunskapsinhämtning och tilltro till sin egen förmåga skiljer sig mellan en digital och fysisk utbildning i PFA.

Här kan du läsa rapporten från studien Utvärdering av en fysisk respektive digital PFA-utbildning

PFA innebär att du som personal utgår från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. Syftet med PFA är att skapa en meningsfull tillvaro, utifrån personens egen definition. PFA fokuserar på att du som personal ska förändra/anpassa tillvaron utifrån varje persons specifika behov.

Att arbeta enligt PFA kan beskrivas som ett hantverk i att stödja personer med kognitiva svårigheter. För att kunna göra det behövs förutsättningar i form av kunskap inom fem olika områden, som är grundpelarna i PFA:

  • Funktionsnedsättningen. Kunskap om vilka generella svårigheter och färdigheter vi kan förvänta oss vid diagnos Autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsättningar och hur de kan uttryckas i beteenden.
  • Individen. Kunskap om individens specifika färdigheter och svårigheter och hur de ger uttryck i vardagen, men också personens intresse, inre driv och den egna definitionen av meningsfullhet.
  • Kognition. Kunskap om den ”neurotypiska” hjärnans färdigheter att tolka och skapa mening i tillvaron, förståelsen för hur det påverkar vårt beteende och mående i vardagen.
  • Anpassningar och hjälpmedel. Kunskap att anpassa tillvaron utifrån personens behov av att förstå och skapa mening Detta kan göras genom till exempel anpassningar i miljön, vårt förhållningssätt, visuella tydliggöranden och kommunikationshjälpmedel.
  • Organisation. Kunskap om organisationen där PFA tillämpas och om hur vi kan skapa förutsättningar för att praktisera ovanstående kunskaper.

Utbildning i PFA samt föreläsningsuppdrag

Eskilstuna kommun erbjuder utbildning i PFA både internt inom kommunen och för andra intresserade.

För föreläsningsuppdrag och utbildningsförfrågningar vänligen kontakta utvecklarna Anders Lindström eller Carl-Mikael Feldt.

Anders Lindström

Utvecklare

Telefon:

Carl-Mikael Feldt

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 7 december 2023