Styrning av och ansvar för miljöarbetet

För att upprätthålla ett effektivt miljöarbete i Eskilstuna kommun behövs en tydlig in­rikt­ning och styrning av vad som ska uppnås och en uppföljning av resul­taten. Det finns ett antal politiskt beslutade styrdokument som även innehåller mål.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn Pdf, 38 kB. är en viktig grund för Eskilstuna kommuns miljöarbete och visar inriktning och ambitioner. Alla medarbetare inom kommun­koncer­nen, det vill säga kommunens förvaltningar och bolag, bör känna till den och tillämpa den i sitt arbete.

Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 2015-11-26.

Styrdokument för miljö- och klimatarbetet

I vår författningssamling hittar du alla aktuella styrdokument inklusive de som rör miljö- och klimatarbetet.

Miljöbarometern

Eskilstunas miljöbarometer redovisar miljöutvecklingen inom kommunen med hjälp av ett antal gröna nyckeltal. Syftet med miljöbarometern är att på ett enkelt och konkret sätt redovisa hur miljön utvecklas i kommunen och på så sätt skapa insyn och delaktighet i stadens miljöarbete.

Miljöbarometern

Malin Isaksson

Kommunstrateg miljö

Telefon:

Uppdaterad: 31 mars 2022