Våra verktyg

För att vi ska kunna nå de nationella klimatmålen kan vi använda oss av olika verktyg som kan ge oss stöd i vårt arbete. Här kan du läsa mer om de verktygen.

För att se vad som krävs för att vi ska kunna klimatmålet använder vi verktyget Panorama som de tre myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Verktyget utvecklas tillsammans med flera kommuner och regioner, däribland Eskilstuna.

Med hjälp av verktyget kan vi visualisera Eskilstunas samlade utsläpp, följa upp effekterna av ett gemensamt klimatarbete och gemensamt jobba vidare med vägar för att nå målen. I Panorama finns också en aktivitetsbank som temagrupperna arbetat fram under klimatplansprojektet. Aktiviteterna är inte tvingande eller beslutade utan används framåt och som tips, inspiration och samlingspunkt.

Inom områdena Transporter, Energi och Industri har temagrupperna gjort bedömningar av ungefär hur långt vi kan komma till 2030, som ni ser finns det behov av att öka takten ytterligare för att nå målen. Inom Jord- och skogsbruk, Konsumtionsbaserade utsläpp och Övrigt kommer arbetet med potentialbedömningar och förbättring av lokala uppföljningsdata utvecklas över tid, men här finns temagruppernas förslag till aktiviteter att läsa.

Här ser du Eskilstunas panorama-verktyg

Vägledningsfilm - så här hittar du i panorama

Alla kan bidra till att nå klimatmålet - privatpersoner, företag och organisationer.

För att veta på vilka områden där just du, eller din verksamhet kan göra störst skillnad är det bra att starta med att ta reda på hur det egna klimatavtrycket ser ut.

Privatpersoner

Det finns flera digitala gratisverktyg för privatpersoner, här är några exempel:

Företag och organisationer

För företag och organisationer erbjuds flera olika typer av tjänster. Nedan ser du ett par exempel på verktyg och länkar till ytterligare tips.

Kommunikation om omställningsarbetet

Alla ska kunna följa, påverka och bidra till klimatomställningsarbetet.

Därför har klimatprogrammet formats genom samtal med representanter från många olika typer av aktörer och alla har möjlighet att följa vårt gemensamma arbete på ett transparent och öppet sätt.

Kommunikationsarbetet syftar till att skapa engagemang och bidra till ökad kunskap och insikt om vad vi tillsammans behöver göra för att nå klimatmålen och ett gott liv.

Det är viktigt att

  • vi vet att det vi faktiskt gör ger den effekt vi vill ha
  • vi får kunskap om proportionerna kring vilka utsläpp olika handlingar faktiskt genererar
  • förstår att varenda människa gör skillnad för om vi blir framgångsrika eller inte
  • vi delar kunskap och gjorda erfarenheter så den blir till nytta för många fler
  • vi inspirerar och hjälper varandra för att tillsammans kunna nå målen

Vi vill ju naturligtvis också fortsätta lyfta fram aktörer i Eskilstuna kommun som förebilder inom miljö- och klimatområdet för att ses som en attraktiv plats att bo, besöka och verka i.

Under arbetet att ta fram ett Klimatprogram har klimatarbetet lyfts i flera sammanhang. Här nedan kan du ta del av några av dem:

En ny Klimatplan tas fram i samarbete med företag, organisationer och invånare. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden har valts ut utifrån den klimatpåverkan de har. Varje temaområde har en specialistgrupp som tagit fram förslag och åtgärder för hur Eskilstuna ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats med noll nettoutsläpp 2045.

Den 12 mars 2021 hölls ett digitalt webbinarium för bland annat deltagare från alla temagrupper. Webbinariet innehöll information om de olika fokusområdena, vad som pågår i projektet just nu och vad som händer framöver.

Här kan du ta del av webbinariumet

27 mars 2021 hölls Eskilstuna kommuns helt digitala Earth Hour. Kvällen bjöd bland annat på en föreläsning av Heidi Andersson där lyssnarna hade möjlighet att ställa frågor efteråt.

Lyssnarna fick också ta del av arbetet med att ta fram en ny klimatplan för Eskilstuna kommun.

Djurgårdskolans musikklasser M5 och M6 bjöd på underhållning.

Ta del av eventet här

5 juni 2021 hölls Världsmiljödagen i Eskilstuna. Arrangemanget genomfördes tillsammans med ReTuna Återbruksgalleria.

Temat var Klimat och konsumtion. En av programpunkterna var information om klimatplansarbetet.

Ta del av arrangemanget här

KlimatHoppMöte är en digital heldag på temat klimat och hopp. Syftet är att sprida hopp och inspirera till förändring och få fler att ställa om till ett klimatsmartare sätt att leva. Målet är att alla ska gå från KlimatHoppMötet med minst en idé om förändring och med stärkt hopp om framtiden.

En av programpunkterna under mötet är klimatplansarbetet.

KlimatHoppMötet arrangeras av Studiefrämjandet tillsammans med Eskilstuna kommun, Naturskyddsföreningen, FN-förbundet UNA SWEDEN samt Klimatklubben Eskilstuna.

Läs mer om KlimatHoppMötet här
Ta del av programpunkterna när

Uppdaterad: 15 december 2021