Eskilstuna kommun

Våra verktyg

För att vi ska kunna nå de nationella klimatmålen kan vi använda oss av olika verktyg som ger oss stöd i vårt arbete. Här kan du läsa mer om de verktygen.

För att se vad som krävs för att vi ska kunna klimatmålet använder vi verktyget ClimateOS som de tre myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Verktyget utvecklas tillsammans med flera kommuner och regioner, däribland Eskilstuna.

Med hjälp av verktyget kan vi visualisera Eskilstunas samlade utsläpp, följa upp effekterna av ett gemensamt klimatarbete och gemensamt jobba vidare med vägar för att nå målen. I ClimateOS finns också en aktivitetsbank som temagrupperna arbetat fram under klimatplansprojektet. Aktiviteterna är inte tvingande eller beslutade utan används framåt och som tips, inspiration och samlingspunkt.

Inom områdena transporter, energi och industri har temagrupperna gjort bedömningar av ungefär hur långt vi kan komma till 2030. Det finns behov av att öka takten ytterligare för att nå målen. Inom jord- och skogsbruk, konsumtionsbaserade utsläpp och övrigt kommer arbetet med potentialbedömningar och förbättring av lokala uppföljningsdata utvecklas över tid, men här finns temagruppernas förslag till aktiviteter att läsa.

Här ser du Eskilstunas ClimateOS-verktyg

För att kunna nå klimatmålen måste vi göra flera förflyttningar. Idag transporterar, konsumerar och producerar vi på ett sätt som tär på jordens resurser. Vi behöver hitta sätt att tillfredsställa våra behov på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Och ställa om. Läs mer om det här nedan.

76 stycken så kallade Transition Elements, eller direkt översatt omställningselement, har tagits fram i samband med att klimatverktyget ClimateOS utvecklas, på uppdrag av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Läs mer om omställningselementen i The Transition Project.

Dessa omställningselement tydliggör vilka förflyttningar vi behöver göra för att nå klimatmålet. Fundera på vilka omställningsmål du och din organisation skulle kunna bidra till – både direkt och indirekt.


Bild på Transition Elements, omställningselement för klimatmål

Bild på Transition Elements, omställnings-element, för klimatomställning.

Alla kan bidra till att nå klimatmålet. Privatpersoner, företag och organisationer. För att veta på vilka områden där just du eller din verksamhet kan göra störst skillnad är det bra att starta med att ta reda på hur det egna klimatavtrycket ser ut.

Privatpersoner

Det finns flera digitala gratisverktyg för privatpersoner, här är några exempel:

Företag och organisationer

För företag och organisationer erbjuds flera olika typer av tjänster. Nedan ser du exempel på verktyg och länkar till ytterligare tips.

Kommunikation om omställningsarbetet

Alla ska kunna följa, påverka och bidra till klimatomställningsarbetet. Därför har klimatprogrammet formats genom samtal med representanter från många olika typer av aktörer och alla har möjlighet att följa vårt gemensamma arbete på ett transparent och öppet sätt.

Kommunikationsarbetet syftar till att skapa engagemang och bidra till ökad kunskap och insikt om vad vi tillsammans behöver göra för att nå klimatmålen och ett gott liv.

Det är viktigt att:

  • vi vet att det vi faktiskt gör ger den effekt vi vill ha
  • vi får kunskap om proportionerna kring vilka utsläpp olika handlingar faktiskt genererar
  • förstår att varenda människa gör skillnad för om vi blir framgångsrika eller inte
  • vi delar kunskap och erfarenheter så de blir till nytta för många fler
  • vi inspirerar och hjälper varandra för att tillsammans kunna nå målen

Vi vill naturligtvis också fortsätta lyfta fram aktörer i Eskilstuna kommun som förebilder inom miljö- och klimatområdet för att ses som en attraktiv plats att bo, besöka och verka i.

Under arbetet att ta fram ett klimatprogram har klimatarbetet lyfts i flera sammanhang. Här nedan kan du ta del av några av dem.

5 juni 2023 hölls ett event vid Skjulsta Kvarnstugan för att fira Världsmiljödagen. Arrangemanget genomfördes tillsammans med samarbetspartners Naturskolan, Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen.

Temat var "att vara i naturen". Ta del av arrangemanget här

Gatupratare me Världsmiljödagens program.

25 mars 2023 anordnade Eskilstuna kommun ett event för att uppmärksamma Earth Hour. Dagen hade temat energi och erbjöd besökare till Lokomotivet i Eskilstuna en rad olika sätt att mäta sina utsläpp, få energispartips, lära sig om klimatpositiva åtgärder etc.

Eventet innehöll dansframträdande från S:t Eskils gymnasium och sång av Angelina Pavanelli.

Merissa Bajrektarevic, Energikontoret, flankerad av Anders Olsson och Per Ekstorm, båda energi- och klimatrådgivare på Eskilstuna Evolution Center. I bakgrunden ses Anna Jerdén, Klimatsossarna.

Ingen kan göra allt, men alla kan och behöver göra något för att bekämpa klimatförändringarna.

Mötet kallat Klimatevolution 2023 hölls på Mälardalens Universitet i Eskilstuna den 8 mars 2023. Det markerar avstampet för hur kommunen kan möta andra samhällsaktörer och företag för att arbeta vidare i klimatfrågan och stötta varandra genom samverkan, erfarenhetsutbyte och goda konkreta exempel.

Ett 60-tal företag och organisationer i kommunen har redan sträckt upp handen och sagt att de tänker göra sin del i klimatkampen och i samband med det undertecknat en avsiktsförklaring om just detta.

En inspirerande sammankomst

Kärnan i denna sammankomst var att samlas kring frågan om hur vi samarbetar i genomförandet och uppnår bra resultat. En hel del lärdomar kan dras, det blir tydligt när man frågar deltagarna om deras synpunkter.

Det generella intrycket kan beskrivas som mycket gott. Många uttryckte att de uppskattat initiativet, att mötet var inspirerande och motiverande och att det är bra att klimatfrågan lyfts i ett brett perspektiv och forum som detta. Strukturen på mötet fick också tummen upp.

Människor sitter i en föreläsningssal. Salen är i färgerna röd, orange, beige. en vägg är av glas och släpper in ordentligt med solljus.

På frågan om vad deltagarna vill se mer av till nästa gång märks bland annat Klimatprogrammet, fler lokala initiativ och goda exempel från närområdet och mer tid för arbete i smågrupper. En deltagare tipsar om att ha en utställning där företagen berättar om sitt miljö- och klimatarbete.

En annan deltagare lyfter en viktig aspekt som kommer att vara starkt bidragande till om klimatomställningen ska lyckas eller inte, aspekten att rummet var fullt av problemlösare.

”Företagare är i grunden klockrena problemlösare. Den 8 mars hade vi kanske 30 företagare med samma mål. Dela upp dem i smågrupper för att låta dem brainstorma och återkomma med en presentation. Uppmana därefter något företag att ta kontroll och handling över det grupperna kom fram till.”

Många av deltagarna fick också med sig nya kontakter och tips att ta vidare i sina verksamheter. Mötet innebar en möjlighet för flera att få ett kvitto på att de gör rätt saker och att få träffa människor de sällan möter i andra sammanhang. Det fanns också en vinning i att träffa andra som agerar inom samma intresseområde men som man har haft litet eller inget samröre med tidigare.

”Vi kommer att ta stafettpinnen och själva skapa ytterligare event på temat där vi bjuder tillbaka.”

Bland erfarenheterna deltagarna vittnar om ryms bland andra det positiva i att veta hur olika organisationer tänker kring hållbarhetsfrågan och vilka tjänster som efterfrågas. Även att få en överblick över utmaningarna och vetskap i hur de kan bidra och hur viktig hållbarheten är för både samhället och för en verksamhets överlevnad.

Den gemensamma viljan att ta kliv i rätt riktning och öppenheten som råder sinsemellan aktörerna och kommunen samt behovet av en gemensam arena för att samtala.

”Att det faktiskt händer så mycket just nu. Att vi inte enbart pratar med varandra om vad som måste eller bör hända, utan vad som faktiskt redan sker.”

Bred representation

Över 200 representanter från näringsliv, akademi och folkbildning, myndigheter, trossamfund, regionen och kommunkoncernen var inbjudna till mötet. Dagen inledes med panelsamtal om ett klimatpositivt Eskilstuna tillsammans med Mälardalens Universitet, Volvo CE, Varubud och Mälarplast.

Fem personer står på en scen och diskuterar. En av personerna har en mikrofon i sin högerhand. En annan av personerna lutar sin högerarm mot ett skrivbord. Framför de fem står ett runt ståbord inklätt i en svart duk.

Därefter berättade kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) om kommunens åtagande innan Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, samt näringslivsdirektör Niklas Edmark pratade konkreta åtgärder och behov som finns.

Vidare presenterades ClimateOS av Orren Shalit, community director på Climate View samt Malin Isaksson, kommunstrateg. ClimateOS är ett pedagogiskt verktyg för omställning och åtaganden.

Del två av mötet innehöll workshops och diskussioner uppdelade på sex olika stationer. Här är ett axplock av de reflektioner som ledarna av diskussionsrummen tog med sig.

Orren Shalit, Climate View
”Det var en trevlig timme där flera organisationer fyllde i ett digitalt formulär. Det väckte en massa frågor som diskuterades. Till exempel hur många kvadratmeter lokaler man har eller hur mycket och hur snabbt man kan växla över till eldrivna lätta lastbilar.

Kul att man började tipsa varandra om lösningar. Frågorna satte tydligt fokus på var utsläppen finns idag och hur kan man ta ner utsläppen. Det blev konkret helt enkelt.”

Anna Sjöström, Tyréns. Klimatneutralt byggande, anläggande och förvaltande
”Vi hade diskussion kring vad vi behöver samverka kring återbruk, upphandlingskrav, återanvändning och energi. Vi pratade även om de forum som redan finns, exempelvis Ethical Trading Initiative, hållbarhet i leverantörskedjor. Det finns goda förutsättningar för samverkan, förslagsvis genom Energikontoret, EEC, MDU och andra lokala företag och organisationer.

Nästa steg är bland annat att gå vidare med två av de identifierade befintliga forumen och fortsätta kunskapsutbytet.”

Anders Olsson, EEC. Pilottest ClimateOS och Energitrappan
”Min viktigaste reflektion från de två grupprum jag var med i var att företag som nästan aldrig träffats tidigare gav varandra tips om hur man kan spara energi och pengar och bokade egna möten. Det hade inte hänt utan denna dag.”

Lena Wistrand, Studiefrämjandet. Klimatutmaning Eskilstuna
”Det var intressant att presentera konceptet för deltagarna i vår grupp. Vi fick fin och konstruktiv feedback och flera nya kontakter. Nästa steg är att börja utbilda cirkelledare som kan jobba med utbildningsmaterialet på företag och i organisationer för att kunna erbjuda ett helt utbildningspaket till företag.”

Sara Sjöqvist, EEC. Energitrappan
”Efter genomgången lämnade vi öppet för frågor och en hel del av deltagarna kom från företag som redan arbetar med Energitrappan. De delade med sig av erfarenheter och resultat vilket var väldigt bra och intressant för oss och deltagare som inte känner till Energitrappan.”

Kristina Birath, Klimatpositiva Eskilstuna 2045 – Verkstad kring gemensamma lösningar
”Samverkansbehov kom fram inom flera områden och det finns goda grunder för fortsatt samar-
bete! Flera frågeställningar kan hanteras av befintliga initiativ och organisationer. Exempelvis kan MITC och MDU fånga upp många av frågorna som rör produktion, EEC kan samla de som vill gå vidare med energifrågor. Det transportkluster som redan är i gång går igenom de frågor som handlar om transportområdet och så vidare.”

KlimatHoppMöte är en digital heldag på temat klimat och hopp. Syftet är att sprida hopp och inspirera till förändring och få fler att ställa om till ett klimatsmartare sätt att leva. Målet är att alla ska gå från KlimatHoppMötet med minst en idé om förändring och med stärkt hopp om framtiden.

En av programpunkterna under mötet är klimatplansarbetet.

Mötet arrangeras av Studiefrämjandet tillsammans med Eskilstuna kommun, Naturskyddsföreningen, FN-förbundet UNA SWEDEN samt Klimatklubben Eskilstuna.

Läs mer om KlimatHoppMötet här
Ta del av programpunkterna när

Webbinariet hölls under arbetet med klimatprogrammet. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden valdes ut utifrån den klimatpåverkan de har. Varje temaområde har en specialistgrupp som tagit fram förslag och åtgärder för hur Eskilstuna ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats med noll nettoutsläpp 2045.

I det digitala webbinariet medverkade deltagare från alla temagrupper. Webbinariet innehöll information om de olika fokusområdena, vad som pågår i projektet just nu och vad som händer framöver.

Här kan du ta del av webbinariet

Uppdaterad: 8 juni 2023