Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Klimatevolution 2023

Den gemensamma resan mot ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 har startat!

Under vintern har inbjudan till ett stormöte på MDU skickats ut till samtliga organisationer och aktörer som varit med och arbetat fram det nyligen antagna Klimatprogrammet.

Inbjudningarna inkluderade även alla de organisationer som skrivit på avsiktförklaring om att bidra till målet Klimatpositivt Eskilstuna 2045.

Mötet samlade en bred skara möjliggörare och föreläsare, se hela agendan under nedan flik. Denna sida kommer att uppdateras med återkoppling om hur mötet gick, så kika gärna tillbaka hit längre fram under våren.

14.00

Incheckning vid stora entrén på Mälardalens Universitet.

14.15 - 15.30 Välkommen! 

Inspiration och information med dagens moderator Anna Bergström. Sal: A2-035/plan 2.

Vi tänker bidra till ett Klimatpositivt Eskilstuna!

Mälardalens Universitet, Volvo CE, Varubud och Mälarplast.

Klimatprogram Eskilstuna och Kommunens åtagande

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande. 

Klimatpositiva Eskilstuna 2045 – Vad behöver vi lösa tillsammans?

Vilka konkreta utmaningar har ni för att minska er klimatpåverkan och vilka frågor behöver lösas tillsammans med andra? Kristina Birath, miljö och samhällsbyggnadsdirektör, Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

ClimateOS, vårt verktyg för omställning och åtaganden

Malin Isaksson, miljöstrateg, Eskilstuna kommun, Orren Shalit, Community Director, Climate View.

15.30 - 16.00 Mingel och fikabuffé

16.00 - 17.00 Temarum/diskussioner/workshops

Bli ett energismart företag med hjälp av Energitrappan

Energitrappan har tagits fram av Energy Evolution Center och är en paketering av beprövade verktyg och hjälpmedel som vi samlat på oss genom åren. Genom att delta i energitrappan kommer företaget att bedriva energieffektivisering på ett strukturerat sätt och bli ett energismart företag. Bra för företagets ekonomi och bra för klimatet.

Vi arbetar idag med drygt tjugo företag som har kommit olika långt upp på trappan. Kom och ta del av deras erfarenheter!

Leds av: Per Ekstorm och Mattias Sjölund, Energy Evolution Center. Sal: A2-003/plan 2.

Klimatneutralt byggande, anläggande och förvaltande i Eskilstuna – samverkan en framgångsfaktor

Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan är ett utpekat fokusområde i Klimatprogram Eskilstuna. En identifierad framgångsfaktor för att lyckas bygga och förvalta med låg klimatpåverkan är samverkan mellan alla inblandade aktörer.

Detta pass bjuder på omvärldsspaning kring befintliga initiativ inom detta fokusområde och vi diskuterar hur vi kan skapa forum för samverkan kring bygg och fastighet i Eskilstuna. Vad vill och behöver vi samverka om? Hur får vi resultat tillsammans? Och hur ska samverkansformerna ske? 

Leds av: Anna Sjöström, Tyréns, Magnus Widing, Eskilstuna Kommunföretag/Kommunfastighet. Sal: A3-002/plan 3.

Pilottest - Gör ditt klimatåtagande på ett strukturerat sätt

Många företag har redan satt sina klimatmål och gjort sitt klimatåtagande, andra är på gång. Genom verktyget ClimateOS kan ni få inspiration för det fortsatta arbetet. Om ert företag redan har klimatmålen på plats kan planen checkas av och kanske utvecklas vidare.

Om ni precis kommit igång kan ClimateOS hjälpa er att starta upp med att sätta målen för just er plan. Kom och träffa företag som är igång med klimatåtagandet och lär av varandra! Utveckla hur vi sätter relevanta klimatmål vars gemensamma resultat kan följas upp i Panoramaverktyget. 

Leds av: Orren Shalit, Climate View, Anders Olsson, Energy Evolution Center, Daniel Johansson, Varubud, Peter Wall, Mälarplast. Sal: A3-001/plan 3.

Klimatutmaning Eskilstuna – omställning med hjälp av folkbildning

Tillsammans med Eskilstunas näringsliv, fackföreningarna och övriga civilsamhället planerar folkbildningen att genomföra den storskaliga folkbildningsinsatsen Klimatutmaning Eskilstuna.

Genom att höja den allmänna kunskapsnivån om klimatförändringarna ökar vi förmågan hos varje individ att bidra både till företagens och samhällets omställning. Vill ni vara en av de pilotorganisationer vi utvecklar detta tillsammans med?

Leds av: Johanna Iggsten, Länsbildningsförbundet Sörmland, Lena Wistrand, Studiefrämjandet.
Sal: A3-033/plan 3.

Klimatpositiva Eskilstuna 2045 – Verkstad kring gemensamma lösningar

Under första passet har deltagarna lyft fram konkreta frågor, hinder och utmaningar som behöver lösas, ibland tillsammans med andra, för att det ska vara möjligt att minska den egna klimatpåverkan. Detta andra pass grupperar frågeställningarna och vi diskuterar hur de kan hanteras framåt. 

Leds av: Kristina Birath och Niklas Edmark, Eskilstuna kommunledning. Sal: A3-034/plan 3.

Utställningen

Ta del av arbetet att formulera hur målsättningar kring energiproduktion och användningen av energi behöver se ut i Eskilstuna för att det ska vara möjligt att nå klimatmålet. Hur ser målskissen ut just nu och vad innebär det konkret för oss som bor och verkar i Eskilstuna kommun?

Leds av: Carin Råberger, Energikontoret. Sal: I korridoren utanför sal A2-035/plan 2.

17.00 Återsamling, slutord och gemensam promenad till AW-mingel på Kårhuset.

Som representant för ett företag, en förening eller annan organisation kan du fylla i kontaktformuläret nedan. Ni förbinder er inte till något men tydliggör er ambition och anger ni att ni vill kunna följa och/eller delta i klimatomställningsarbetet i Eskilstuna kommun.


Vi godkänner att Eskilstuna kommun sparar kontaktuppgifterna för vidare kommunikation kopplat till klimatomställningsarbetet. * (obligatorisk)
Vi godkänner att Eskilstuna kommun sparar kontaktuppgifterna för vidare kommunikation kopplat till klimatomställningsarbetet.


Jag godkänner att företagets/organisations namn publiceras på eskilstuna.se under rubriken Vi kommer bidra till ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 * (obligatorisk)
Jag godkänner att företagets/organisations namn publiceras på eskilstuna.se under rubriken Vi kommer bidra till ett klimatpositivt Eskilstuna 2045


Uppdaterad: 9 mars 2023