Privat konsumtion - kännedom och kunskap

Privat konsumtion - kännedom och kunskap

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. För att uppnå de långsiktiga klimatmålen behöver vi minska våra utsläpp till totalt 1 ton per person och år. Det kräver att vi behöver ändra vårt sätt att se på konsumtion och bli mer medvetna om hur vi påverkar omvärlden genom våra val att leva och agera. För att vi ska kunna ändra beteende krävs känndom och kunskap.

Delprojektledare Charlotte Halvarson Kindmart som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Privat konsumtion svarar på några frågor:

Det finns flera sätt att beräkna växthusgasutsläpp. När vi arbetar med klimatplanen utgår vi från två olika beräkningssätt.

  • Territoriella utsläpp som baseras på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser.
  • Konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder.

Temaområdet Privat konsumtion utgår från konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år.

  • Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion.
  • Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar.

Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar, avlopp och så vidare.

Den privata konsumtionen, som står för mer än 5 ton växthusgaser per person, kommer bland annat av hur vi reser, äter, sparar, värmer våra hus och handlar kläder, skor, inredning och teknik.

För att uppnå de långsiktiga klimatmålen behöver vi minska våra utsläpp till totalt 1 ton per person och år. Det kräver att vi behöver ändra vårt sätt att se på konsumtion och bli mer medvetna om hur vi påverkar omvärlden genom våra val att leva och agera.

Fokus på att sprida kännedom och kunskap

Vi fokuserar därför på att hitta vägar att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringarna. Boende och verksamma i Eskilstuna ska ha den information och medvetenhet som behövs för att bidra till att målsättningarna i Klimatplan Eskilstuna uppnås till 2045. Kunskap och information kan spridas via exempelvis skolan, vårdinstanser, företag, föreningar och kommunförvaltning.

Vår konsumtion spänner över alla utsläppsområden och som konsument kan du göra medvetna val och påverka en hel marknad. Konsument är du både privat och på jobbet och förutsättningen för att du ska kunna göra kloka inköp och investeringar är att du har kunskap om vad som är ett bra val eller inte. Konsumenten kan påverka producenter och leverantörer att ta fram klimatsmarta erbjudanden.

Hur vi transporterar oss och det vi köper är den största orsaken till våra utsläpp. Det vi främst kan göra är att se till att resa fossilfritt. Till exempel cykla, ta bussen eller en bil som går på el. Att resa kortare sträckor, mer sällan eller mötas digitalt är andra exempel.

De näst största utsläppen kommer från maten vi äter. Det vi främst behöver göra är att:

  • inte kasta mat i onödan.
  • ofta välja att äta vegetarisk mat.
  • välja kött från djur som gör klimatnytta som till exempel svenskt naturbeteskött, mindre djur och vilt.
  • köpa mat efter säsong.
Uppdaterad: 27 april 2021