Handel & Restaurang

Handel & Restaurang

Handelsplatser och restaurangverksamhet berör och påverkar alla utsläppsområden som exempelvis platsen där erbjudandet finns, antingen i en butik eller i en restaurang, vilka varor och produkter som finns till försäljning, hur de kom dit och var de producerades.

Allt detta påverkar våra globala utsläpp mer än lokalt och därför är det viktigt att se hela kedjan och ta ansvar för varje del.

Delprojektledare Anna Bergström som samlat gruppen som arbetat fram förslag till åtgärder kring temat Handel & Restaurang svarar på några frågor:

Handelsplatser och restaurangverksamhet berör och påverkar alla utsläppsområden:

 • Platsen där erbjudandet finns (butik eller restaurang)
 • Vilka produkter som finns till försäljning
 • Hur produkterna kom dit
 • Hur produkterna producerades
 • Vilken typ av fastighet/lokal verksamheten finns i
 • Hur driften av lokalen sköts
 • Hur lokalen byggdes eller byggs om för att passa en specifik affärsidé
 • Hur lokalen inreds
 • Hur kunderna tar sig till och från platsen

Allt detta påverkar våra globala utsläpp mer än lokalt och därför är det viktigt att se hela kedjan och ta ansvar för varje del.

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för att utsläppen inom hela sektorn ska minska genom att:

 • skapa hållbar etablering
 • samordnade transporter
 • ett hållbart utbud
 • eliminerat matsvinn

Kommunen kan inte ensamma bestämma över de förändringar som behöver göras inom detta temaområdet. Det måste vara aktörerna inom detta område som genom fria vilja tar beslut om den plan som tas fram för att minskade utsläppen.

Utsläppen inom handel och restaurang är ett område som länge verkat lite i det dolda då de flesta utsläppen sker i andra delar av världen. Under temaområde handel och restaurang berörs flera av de globala hållbarhetsmålen, även om inget är direkt riktat mot just handelsplatsen.

Här är de mål som temagruppen ska sträva efter:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 C: Ta bort marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 11.2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12.3: Halvera matsvinnet till 2030
Mål 2.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Uppdaterad: 27 april 2021