Här får du information om hur temagruppernas arbete har sett ut

Klimatplanen tas fram i samarbete med företag, organisationer och invånare. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden har valts ut utifrån den klimatpåverkan de har.

Bygg & Anläggning
Handel & Restaurang
El & Värmeproduktion
Industri
Offentlig konsumtion
Jord & Skog
Privat konsumtion - kännedom och kunskap
Transport & Logistik

Temagrupperna har nu tagit fram förslag på åtgärder inom sina områden. Materialet har sammanställts och kompletterats och slutligen blivit fem fokusområden med underrubriker.

Här kan du läsa om fokusområdena.

Uppdaterad: 27 april 2021