Fokusområden

Här kan du läsa om de fem fokusområdena

Temagrupperna har nu tagit fram förslag på åtgärder inom sina områden. Materialet har sammanställts och kompletterats och slutligen blivit fem fokusområden med underrubriker.

- Installera energilager och smarta nät
- Producera förnybar energi
- Tillvarata restvärme
- Lokal fossilfri elproduktion vid etableringar
- Bästa teknik vid energiproduktion
- Minska belastningen vid effekttoppar
- Planera för förnybar elproduktion
- Energieffektivisera

- Förenkla förflyttningar
- Elbilar för energilagring i byggnader
- Klimatkrav på transporttjänster
- Förutsättningar för fossilfri tankning
- Samverka om varutransporter
- Arbetsplatsen en förebild och normbildare
- 100% förnybart i organisationers fordon

- Träbaserat och/eller klimatneutralt
- Konceptbyggnader
- Kalkyler för klimatpåverkan och investeringar
- Krav på anläggningsmaterial
- Marknad- och system för återbruk av byggmaterial
- Marknads- och leverantörsdialoger

- Hyra, leasa, dela, låna återbruka
- Ökad konskap i egen verksamhet
- Utveckla ReTuna
- Vass klimatsmart upphandling
- Innovera och kommunicera smarta lösningar
- Cirkulär handel och industri

- Tillverka biokol
- Återvätdikade marker
- Identifiera vilka marker som är bra för åtgärd
- BECCS och CCS
- Kontinuitetsskogsbruk
- Förbättra odlingsmetoder
- Mer grönytor och träd

Uppdaterad: 15 april 2021