Våra verktyg i arbetet att nå klimatmålen

För att vi ska kunna nå de nationella klimatmålen kan vi använda oss av olika verktyg som kan ge oss stöd i vårt arbete. Här kan du läsa mer om de verktygen.

Panorama

För att se vad som krävs för att vi ska kunna klimatmålet använder vi verktyget Panorama som de tre myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Verktyget utvecklas just nu tillsammans med flera kommuner och regioner, däribland Eskilstuna.

Titta gärna på den nationella vyn av Panorama

En lokal version av Panorama formges just nu och kommer att publiceras på eskilstuna.se under året. Med hjälp av verktyget kan vi visualisera Eskilstunas samlade utsläpp och följa upp effekterna av ett gemensamt klimatarbete. Här kommer också en åtgärdsbank som temagrupperna arbetat fram publiceras.

Omställningelement

Panoramaverktyget baseras bland annat på så kallade omställningsmål som tydliggör vilka förflyttningar vi behöver göra för att nå klimatmålet.

Läs gärna om omställningsmål häroch fundera på vilka omställningsmål du och din organisation skulle kunna bidra till. Omställningsmål utvecklas och finns än så länge bara publicerade på engelska.

  • Omställningsmål och fokusområdena ska ge en tydlig bild av inom vilka områden vi behöver verka för att tillsammans nå målet om en klimatpositiv plats 2045.

  • Åtgärdsbanken ger exempel på aktiviteter olika aktörer kan göra för att bidra till omställningsmål och fokusområden.

Den nya klimatplanen ska inkludera alla som bor och verkar i Eskilstuna kommun och kommer byggas upp annorlunda än tidigare för att flera olika aktörer ska kunna koppla an sitt klimatarbete och för att vi ska kunna följa upp våra gemensamma mål, åtaganden och resultat.

Inriktningen är att formulera ett övergripande Klimatprogram som alla aktörer i Eskilstuna kan koppla an till på olika sätt. Ambitionen är att göra det lätt oavsett om det är en offentlig aktör, stort eller litet företag eller förening eller privatperson.

Kommunkoncernen ses som en av aktörerna i Eskilstuna kommun och parallellt med att ta fram ett Klimatprogram utformas också en Handlingsplan för kommunkoncernen som knyter an till Klimatprogrammet

Alla kan bidra till att nå klimatmålet.

För att veta på vilka områden där just du, eller din verksamhet kan göra störst skillnad är det bra att starta med att ta reda på hur det egna klimatavtrycket ser ut.

Privatpersoner

Det finns flera digitala gratisverktyg för privatpersoner, här är några exempel:

Företag och organisationer

För företag och organisationer erbjuds flera olika typer av tjänster. Nedan ser du ett par exempel på verktyg och länkar till ytterligare tips.

På följande webbsidor kan du hitta mer information om klimatetförändringarna:

SMHI
På SMHI:s webbsida hittar du information om hur och varför klimatet förändras, hur det påverkar världen och hur vi kan anpassa oss till klimatförändringen.

Uppdaterad: 21 oktober 2021