Så här syns vi

Det är viktigt att skapa kunskap och engagemang kring det pågående klimatplansarbetet. Därför ser vi till att synas i flera olika forum och event som har fokus på klimat och miljö.

Det är viktigt att skapa kunskap och engagemang kring klimatplansarbetet hos såväl privatpersoner som hos näringsliv och organisationer i Eskilstuna. Därför är det viktigt att vi pratar om klimatplansarbetet i relevanta forum och event som har fokus på klimat och miljö.

Information om arbetet med att ta fram en ny klimatplan för Eskilstuna har synts i följande forum/event:

En ny Klimatplan tas fram i samarbete med företag, organisationer och invånare. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden har valts ut utifrån den klimatpåverkan de har. Varje temaområde har en specialistgrupp som tagit fram förslag och åtgärder för hur Eskilstuna ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats med noll nettoutsläpp 2045.

Den 12 mars 2021 hölls ett digitalt webbinarium för bland annat deltagare från alla temagrupper. Webbinariet innehöll information om de olika fokusområdena, vad som pågår i projektet just nu och vad som händer framöver.

Här kan du ta del av webbinariumet

27 mars 2021 hölls Eskilstuna kommuns helt digitala Earth Hour. Kvällen bjöd bland annat på en föreläsning av Heidi Andersson där lyssnarna hade möjlighet att ställa frågor efteråt.

Lyssnarna fick också ta del av arbetet med att ta fram en ny klimatplan för Eskilstuna kommun.

Djurgårdskolans musikklasser M5 och M6 bjöd på underhållning.

Ta del av eventet här

5 juni 2021 hölls Världsmiljödagen i Eskilstuna. Arrangemanget genomfördes tillsammans med ReTuna Återbruksgalleria.

Temat var Klimat och konsumtion. En av programpunkterna var information om klimatplansarbetet.

Ta del av arrangemanget här

KlimatHoppMöte är en digital heldag på temat klimat och hopp. Syftet är att sprida hopp och inspirera till förändring och få fler att ställa om till ett klimatsmartare sätt att leva. Målet är att alla ska gå från KlimatHoppMötet med minst en idé om förändring och med stärkt hopp om framtiden.

En av programpunkterna under mötet är klimatplansarbetet.

KlimatHoppMötet arrangeras av Studiefrämjandet tillsammans med Eskilstuna kommun, Naturskyddsföreningen, FN-förbundet UNA SWEDEN samt Klimatklubben Eskilstuna.

Läs mer om KlimatHoppMötet här
Ta del av programpunkterna när

De som är unga idag kommer få ta konsekvenserna av vad vi som är vuxna idag lämnar efter oss. Därför är det extra viktigt att ungas röster görs hörda i klimatarbetet.

Under sommaren 2021 kommer ett antal feriearbetare, så kallade ungdomskonsulter, söka upp andra ungdomar för att höra deras tankar och åsikter kring klimatfrågan. En webenkät skickas också ut till alla de dryga 500 ungdomar som anslutit sig till SMS-panelen i konceptet UNIK.

UNIK - Ungt Nutida Inflytande i Kommunen - är en modell kommunen använder för att göra det möjligt för ungdomar mellan 12 och 20 år att göra sig hörda och kunna påverka i olika frågor.

Charlotte Halvarson Kindmark

Projektledare

Telefon:

Malin Isaksson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021