Just nu pågår ett arbete att ta fram en plan för hur vi tillsammans ska kunna göra de klimatomställningar som krävs för att nå klimatmålen. På denna sida kan du följa och fördjupa dig i arbetet.

Målet är att Eskilstuna kommun med sina två städer och landsbygd ska vara klimatpositivt 2045. Det innebär att vi som bor och verkar på den här platsen behöver ta steg för att minska våra utsläpp och hitta sätt att fånga in mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

Vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser med ca 80% till 2030 för att ha en chans att nå målet om att vara en klimatpositiv plats 2045. Det innebär en årlig utsläppsminskning om ca 16% från 2020. Vi kan alla bidra till att stoppa klimatförändringarna.

Bildtext: Tabellen visar Eskilstuna kommuns koldioxidutsläpp fram till år 2020 samt hur utvecklingen måste se ut framöver för att vi ska kunna nå klimatmålen.

Tre steg till minskad klimatpåverkan:

  1. Det första steget är att ta reda på hur din klimatpåverkan ser ut idag.

  2. Det andra steget är att ta reda på hur du kan minska din klimatpåverkan och underlätta för andra att göra det samma.

    Ha i åtanke att du som individ gör den stora skillnaden även i dina olika roller och sammanhang - som VD, chef, medarbetare, politiker, elev, lärare, förälder, vän, konsument, handlare, producent eller annat.

  3. Det tredje steget är att faktiskt se till att göra. Tiden är knapp och det gäller att hitta en balans mellan att mäta exakta effekter på de åtgärder man tänkt göra, och att agera utifrån sunt förnuft.

    Genom att checka av att de åtgärder man faktiskt genomför ger den effekt man räknat med och berättar det för andra, bidrar man till att sprida kunskap och inspirera fler att göra mer.

Här finns tips på hur du kan ta reda på ditt klimatavtryck.

Fem fokusområden

Under arbetet att uppdatera en gemensam plan för klimatet har många kloka människor gett underlag som visar att vi tillsammans behöver sätta extra fokus på klimatomställning inom fem områden i Eskilstuna som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Vi har också stöd av ett antal omställningsmål som visar vilka förflyttningar vi behöver göra i våra olika roller, för att bidra till klimatomställningen. Därmed är några steg tagna men processen fortgår och du kan läsa mer om det pågående arbetet att ta fram en gemensam plan för klimatet på denna websajt.

Var med och stöd arbetet

Stöd gärna arbetet genom att visa att ditt företag eller förening vill bidra till att nå klimatmålet utifrån era förutsättningar på de områden där ni har rådighet. Som representant för ett företag, en förening eller annan organisation kan du fylla i kontaktformuläret nedan. Ni förbinder er inte till något men tydliggör er ambition och anger ni att ni vill kunna följa och/eller delta och påverka arbetet att ta fram en plan för klimatet i Eskilstuna kommun.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna via e-post: klimatevolution@eskilstuna.se

För att lyckas nå klimatmålet behöver alla bidra där de kan och många i Eskilstuna har redan kommit långt i sitt klimatarbete och står som förebilder för många andra. Ännu fler vill göra mer än de redan gör. Alla kan inte göra allt - men tillsammans kan vi göra klimatevolution*. Den gemensamma planen för klimatet formas av det engagemang många olika aktörer bidrar med.

Här nedan listas de aktörer, verksamma i Eskilstuna, som har signerat en avsiktsförklaring där det framgår att de kommer bidra till att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045, och att när Eskilstuna Klimatprogram är beslutat är intresserade av att göra ett mer formellt åtagande.

Varubud Åkeri
CykelCenter
Team Sportia
Vilstagruppen
Smartfront
Mälarstaden AM
Näshulta stugor
Högkärr Trä & Bygg AB
Ecokraft
GAJ Stålkonstruktioner
Mälarplast
Torshälla plåt
Thisab - Torshälla Industrisvets
Magdakullan
Berglunds Åkeri
Biltjänsten Serrander bil AB: Kia Eskilstuna
Sparbanken Rekarne
ATEA
Konditori Amarant
Barkmans färg
Vilsta Sporthotell
Clarion collection hotel Bolinder Munktell
PEAB
Outokumpo
Elis (fd Berendsen)
Alfa Laval


Vi godkänner att Eskilstuna kommun sparar kontaktuppgifterna för vidare kommunikation kopplat till klimatomställningsarbetet. * (obligatorisk)
Vi godkänner att Eskilstuna kommun sparar kontaktuppgifterna för vidare kommunikation kopplat till klimatomställningsarbetet.


Jag godkänner att företagets/organisations namn publiceras på eskilstuna.se under rubriken Vi kommer bidra till ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 * (obligatorisk)
Jag godkänner att företagets/organisations namn publiceras på eskilstuna.se under rubriken Vi kommer bidra till ett klimatpositivt Eskilstuna 2045


Våra fem fokusområden

- Förenkla förflyttningar till exempel via mobilitetsapp
- Bygg ut laddinfrastrukturen och integrera elbilar för energilagring i byggnader 
- Klimatkrav på transporttjänster
- Förutsättningar för fossilfri tankning
- Samverka om varutransporter
- Arbetsplatsen en förebild och normbildare
- 100% förnybart i organisationers fordon
- Skapa förutsättningar genom infrastruktur och fysisk planering

- Installera energilager och smarta nät
- Producera förnybar energi
- Tillvarata restvärme
- Lokal fossilfri elproduktion vid etableringar
- Bästa teknik vid energiproduktion
- Minska belastningen vid effekttoppar
- Planera för förnybar elproduktion
- Energieffektivisera

- Träbaserat och/eller klimatneutralt
- Konceptbyggnader
- Kalkyler för klimatpåverkan och investeringar
- Krav på anläggningsmaterial
- Marknad- och system för återbruk av byggmaterial
- Marknads- och leverantörsdialoger

- Hyra, leasa, dela, låna återbruka
- Ökad kunskap i egen verksamhet
- Utveckla ReTuna-konceptet
- Vass klimatsmart upphandling
- Innovera och kommunicera smarta lösningar
- Cirkulär handel och industri

- Tillverka biokol
- Återvätning av tidigare dikade torvmarker
- Identifiera vilka marker som är bra för åtgärder
- BECCS och CCS
- Ansvarsfullt skogsbruk 
- Förbättra odlingsmetoder
- Mer grönytor och träd

Charlotte Halvarson Kindmark

Projektledare

Telefon:

Malin Isaksson

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 21 oktober 2021