Uppdatering av Eskilstunas Klimatplan

Eskilstuna uppdaterar just nu sin klimatplan för Eskilstuna med sina två städer och landsbygd. På denna sida kan du läsa om hur arbetet går till.

Klicka på bilden ovan om du vill ta del av webbinariet som hölls den 12 mars 2021.


Klimatplanen tas fram i samarbete med företag, organisationer och invånare. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden har valts ut utifrån den klimatpåverkan de har. Varje temaområde har en specialistgrupp som tagit fram förslag och åtgärder för hur Eskilstuna ska nå målet om att vara en klimatpositiv plats med noll nettoutsläpp 2045.

Den nuvarande klimatplanen gäller fram till dess den nya tagits fram.

Just nu pågår
Temagrupperna har nu tagit fram förslag på åtgärder. Materialet har sammanställts och kompletterats och slutligen blivit fem fokusområden. Läs om fokusområdena här.

Den 12 mars hölls ett digitalt webbinarium för bland annat deltagare från alla temagrupper (klicka på bilden ovan och ta del av webbinariet). Webbinariet innehöll information om de olika fokusområdena, vad som pågår i projektet just nu och vad som händer framöver.

Det finns flera sätt att beräkna växthusgasutsläpp. När vi arbetar med klimatplanen utgår vi från två olika beräkningssätt.

  • Territoriella utsläpp som baseras på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser.
  • Konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder.

Eskilstunas territoriella utsläpp uppgår till ca 300.000 ton CO2e. Räknar vi med de konsumtionsbaserade utsläppen hamnar vi uppskattningsvis på ca 1 miljon ton CO2e.

I den koldioxidbudget vi tagit fram ser vi att vi behöver minska våra utsläpp med ca 16% per år. Det motsvarar en utsläppsminskning om ca 80% till 2030.

  • Våren 2020 temagrupper i arbete
  • Hösten 2020 sammanställning av material
  • Våren 2021 dialoger
  • Hösten 2021 sammanställning av dialoger och remiss
  • Remissperiod vinter 2021
  • Beslut politiskt våren 2022

Här kan du läsa den nuvarande klimatplanen och mål för Eskilstuna. Denna klimatplan gäller fram till dess uppdateringen av klimatplanen är klar och beslutad.

Den gällande klimatplanen i sin helhet

Nuvarande klimatmål 2016

Nuvarande åtgärder 2016

Uppdaterad: 5 maj 2021