Våra verktyg

För att vi ska kunna nå de nationella klimatmålen kan vi använda oss av olika verktyg som ger stöd i vårt arbete. Här kan du läsa mer om de verktygen.

För att se vad som krävs för att vi ska kunna nå klimatmålet använder vi verktyget ClimateOS som de tre myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Verktyget utvecklas tillsammans med flera kommuner och regioner, däribland Eskilstuna.

Med hjälp av verktyget kan vi visualisera Eskilstunas samlade utsläpp, följa upp effekterna av ett gemensamt klimatarbete och gemensamt jobba vidare med vägar för att nå målen. I ClimateOS finns också en aktivitetsbank som temagrupperna arbetat fram under klimatplansprojektet. Aktiviteterna är inte tvingande eller beslutade utan används framåt och som tips, inspiration och samlingspunkt.

Inom områdena transporter, energi och industri har temagrupperna gjort bedömningar av ungefär hur långt vi kan komma till 2030. Det finns behov av att öka takten ytterligare för att nå målen. Inom jord- och skogsbruk, konsumtionsbaserade utsläpp och övrigt kommer arbetet med potentialbedömningar och förbättring av lokala uppföljningsdata utvecklas över tid, men här finns temagruppernas förslag till aktiviteter att läsa.

Här ser du Eskilstunas ClimateOS-verktyg

För att kunna nå klimatmålen måste vi göra flera förflyttningar. Idag transporterar, konsumerar och producerar vi på ett sätt som tär på jordens resurser. Vi behöver hitta sätt att tillfredsställa våra behov på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Läs mer om det nedan.

76 stycken så kallade Transition Elements, eller direkt översatt omställningselement, har tagits fram i samband med att klimatverktyget ClimateOS utvecklas, på uppdrag av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Läs mer om omställningselementen i The Transition Project.

Dessa omställningselement tydliggör vilka förflyttningar vi behöver göra för att nå klimatmålet.

Bild på Transition Elements, omställningselement för klimatmål

Bild på Transition Elements, omställnings-element, för klimatomställning.

Alla kan bidra till att nå klimatmålet, privatpersoner, företag och organisationer. För att veta på vilka områden där just du eller din verksamhet kan göra störst skillnad är det bra att starta med att ta reda på hur det egna klimatavtrycket ser ut.

Privatpersoner

Det finns flera digitala gratisverktyg för privatpersoner, här är några exempel:

Företag och organisationer

För företag och organisationer erbjuds flera olika typer av tjänster. Nedan ser du exempel på verktyg och länkar till ytterligare tips.

Kommunikation om omställningsarbetet

Alla ska kunna följa, påverka och bidra till klimatomställningsarbetet. Därför har klimatprogrammet formats genom samtal med representanter från många olika typer av aktörer och alla har möjlighet att följa vårt gemensamma arbete på ett transparent och öppet sätt.

Kommunikationsarbetet syftar till att skapa engagemang och bidra till ökad kunskap och insikt om vad vi tillsammans behöver göra för att nå klimatmålen och ett gott hållbart liv.

Det är viktigt att:

  • vi vet att det vi faktiskt gör ger den effekt vi vill ha
  • vi får kunskap om proportionerna kring vilka utsläpp olika handlingar faktiskt genererar
  • förstår att varenda människa gör skillnad för om vi blir framgångsrika eller inte
  • vi delar kunskap och erfarenheter så de blir till nytta för många fler
  • vi inspirerar och hjälper varandra för att tillsammans kunna nå målen

Vi vill naturligtvis också fortsätta lyfta fram aktörer i Eskilstuna kommun som förebilder inom miljö- och klimatområdet för att ses som en attraktiv plats att bo, besöka och verka i.

Uppdaterad: 12 april 2024