Evenemang med klimatfokus

Här finns information om events och evenemang, varav flera årligen återkommande, där vårt klimatarbete spelar en framträdande roll.

Klimatevolution*

Onsdag 20 mars är det återigen dags för Klimatevolutionsmöte där näringslivet samlas med organisationer, föreningar, universitet och offentliga aktörer för att inspireras, nätverka och engagera sig för ett klimatpositivt Eskilstuna.

Läs mer om mötet, som arrangeras på Mälardalens universitet, och anmäl dig senast 11 mars: Klimatevolution (jirango.com)

Andr events på gång

På Eskilstuna Evolution Center uppstår och utvecklas ständigt innovativa lösningar som leder till energiomställning på riktigt! Centret på Kungsgatan 61 arrangerar också olika konferenser och sammankomster med jämna mellanrum, välkommen att läsa mer om dem här.

29/2. "Fika med företag": Solpaneler på odlad mark

Träffa lantbrukarparet Ulf Andersson och Mova Berglund som driver Kärrbo Prästgård utanför Västerås. De deltar i ett forskningsprojekt där de kombinerar vertikala solceller med grödesproduktion.

Läs mer och anmäl dig senast 27/2 via denna länk

7/3. "Fika med företag": Everenergy om Projekt Staden

Det finns ett alternativ till att installera solceller på din verksamhets tak - låna ut taket till ett företag som sköter installationen. I gengäld får du ett lågt och förutsägbart pris för solel.

Läs mer och anmäl dig senast 5/3 via denna länk

12-13/4. Konferens om energilager och förnybar energi

Frågor om energilager ur ett brett perspektiv, diskussion om energilagring med olika tekniker och metoder. Studiebesök till Sundby Vindpark ingår för den som har möjlighet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Återkommande evenemang

Ett sätt att få kraft i arbetet med klimatomställningen är att samverka med andra, såväl privatpersoner som företag och föreningar. Det finns många olika former för detta, här nedan kan du läsa mer om några av de events vi arrangerar.

Ingen kan göra allt, men alla kan och behöver göra något för att bekämpa klimatförändringarna.

Den första upplagan av mötet kallat Klimatevolution* hölls på Mälardalens Universitet i Eskilstuna den 8 mars 2023. Det markerar avstampet för hur kommunen kan möta andra samhällsaktörer och företag för att arbeta vidare i klimatfrågan och stötta varandra genom samverkan, erfarenhetsutbyte och goda konkreta exempel.

En inspirerande sammankomst

Kärnan i denna sammankomst var att samlas kring frågan om hur vi samarbetar i genomförandet och uppnår bra resultat. En hel del lärdomar kan dras, det blir tydligt när man frågar deltagarna om deras synpunkter.

Det generella intrycket kan beskrivas som mycket gott. Många uttryckte att de uppskattat initiativet, att mötet var inspirerande och motiverande och att det är bra att klimatfrågan lyfts i ett brett perspektiv och forum som detta. Strukturen på mötet fick också tummen upp.

Människor sitter i en föreläsningssal. Salen är i färgerna röd, orange, beige. en vägg är av glas och släpper in ordentligt med solljus.

På frågan om vad deltagarna vill se mer av till nästa gång märks bland annat Klimatprogrammet, fler lokala initiativ och goda exempel från närområdet och mer tid för arbete i smågrupper. En deltagare tipsar om att ha en utställning där företagen berättar om sitt miljö- och klimatarbete.

En annan deltagare lyfter en viktig aspekt som kommer att vara starkt bidragande till om klimatomställningen ska lyckas eller inte, aspekten att rummet var fullt av problemlösare.

”Företagare är i grunden klockrena problemlösare. Den 8 mars hade vi kanske 30 företagare med samma mål. Dela upp dem i smågrupper för att låta dem brainstorma och återkomma med en presentation. Uppmana därefter något företag att ta kontroll och handling över det grupperna kom fram till.”

Många av deltagarna fick också med sig nya kontakter och tips att ta vidare i sina verksamheter. Mötet innebar en möjlighet för flera att få ett kvitto på att de gör rätt saker och att få träffa människor de sällan möter i andra sammanhang. Det fanns också en vinning i att träffa andra som agerar inom samma intresseområde men som man har haft litet eller inget samröre med tidigare.

”Vi kommer att ta stafettpinnen och själva skapa ytterligare event på temat där vi bjuder tillbaka.”

Bland erfarenheterna deltagarna vittnar om ryms bland andra det positiva i att veta hur olika organisationer tänker kring hållbarhetsfrågan och vilka tjänster som efterfrågas. Även att få en överblick över utmaningarna och vetskap i hur de kan bidra och hur viktig hållbarheten är för både samhället och för en verksamhets överlevnad.

Den gemensamma viljan att ta kliv i rätt riktning och öppenheten som råder sinsemellan aktörerna och kommunen samt behovet av en gemensam arena för att samtala.

”Att det faktiskt händer så mycket just nu. Att vi inte enbart pratar med varandra om vad som måste eller bör hända, utan vad som faktiskt redan sker.”

Bred representation

Över 200 representanter från näringsliv, akademi och folkbildning, myndigheter, trossamfund, regionen och kommunkoncernen var inbjudna till mötet. Dagen inledes med panelsamtal om ett klimatpositivt Eskilstuna tillsammans med Mälardalens Universitet, Volvo CE, Varubud och Mälarplast.

Fem personer står på en scen och diskuterar. En av personerna har en mikrofon i sin högerhand. Framför dem är ett runt ståbord inklätt i svart duk.

Därefter berättade kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) om kommunens åtagande innan Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, samt näringslivsdirektör Niklas Edmark pratade konkreta åtgärder och behov som finns.

Vidare presenterades ClimateOS av Orren Shalit, community director på Climate View samt Malin Isaksson, kommunstrateg. ClimateOS är ett pedagogiskt verktyg för omställning och åtaganden.

Del två av mötet innehöll workshops och diskussioner uppdelade på sex olika stationer. Här är ett axplock av de reflektioner som ledarna av diskussionsrummen tog med sig.

Orren Shalit, Climate View
”Det var en trevlig timme där flera organisationer fyllde i ett digitalt formulär. Det väckte en massa frågor som diskuterades. Till exempel hur många kvadratmeter lokaler man har eller hur mycket och hur snabbt man kan växla över till eldrivna lätta lastbilar.

Kul att man började tipsa varandra om lösningar. Frågorna satte tydligt fokus på var utsläppen finns idag och hur kan man ta ner utsläppen. Det blev konkret helt enkelt.”

Anna Sjöström, Tyréns. Klimatneutralt byggande, anläggande och förvaltande
”Vi hade diskussion kring vad vi behöver samverka kring återbruk, upphandlingskrav, återanvändning och energi. Vi pratade även om de forum som redan finns, exempelvis Ethical Trading Initiative, hållbarhet i leverantörskedjor. Det finns goda förutsättningar för samverkan, förslagsvis genom Energikontoret, EEC, MDU och andra lokala företag och organisationer.

Nästa steg är bland annat att gå vidare med två av de identifierade befintliga forumen och fortsätta kunskapsutbytet.”

Anders Olsson, EEC. Pilottest ClimateOS och Energitrappan
”Min viktigaste reflektion från de två grupprum jag var med i var att företag som nästan aldrig träffats tidigare gav varandra tips om hur man kan spara energi och pengar och bokade egna möten. Det hade inte hänt utan denna dag.”

Lena Wistrand, Studiefrämjandet. Klimatutmaning Eskilstuna
”Det var intressant att presentera konceptet för deltagarna i vår grupp. Vi fick fin och konstruktiv feedback och flera nya kontakter. Nästa steg är att börja utbilda cirkelledare som kan jobba med utbildningsmaterialet på företag och i organisationer för att kunna erbjuda ett helt utbildningspaket till företag.”

Sara Sjöqvist, EEC. Energitrappan
”Efter genomgången lämnade vi öppet för frågor och en hel del av deltagarna kom från företag som redan arbetar med Energitrappan. De delade med sig av erfarenheter och resultat vilket var väldigt bra och intressant för oss och deltagare som inte känner till Energitrappan.”

Kristina Birath, Klimatpositiva Eskilstuna 2045 – Verkstad kring gemensamma lösningar
”Samverkansbehov kom fram inom flera områden och det finns goda grunder för fortsatt samar-
bete! Flera frågeställningar kan hanteras av befintliga initiativ och organisationer. Exempelvis kan MITC och MDU fånga upp många av frågorna som rör produktion, EEC kan samla de som vill gå vidare med energifrågor. Det transportkluster som redan är i gång går igenom de frågor som handlar om transportområdet och så vidare.”

5 juni 2023 hölls ett event vid Skjulsta Kvarnstugan för att fira Världsmiljödagen. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Naturskolan, Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen. Årets miljöpris delades ut, i år till Transportklustret medan hedersomnämnandet inom kommunkoncernen gick till Eskilstuna Logistik & Etablering AB.

Läs pressmeddelandet om vinnarna här: Klimatsamverkan inom transportbranschen i Eskilstuna belönas

Gatupratare me Världsmiljödagens program.

Earth hour är ett initiativ som Eskilstuna kommun uppmärksammat på olika sätt i många år. Den senaste versionen av detta var ett event på Lokomotivet i Eskilstuna den 25 mars 2023. Dagen hade temat energi och erbjöd besökare en rad olika sätt att mäta sina utsläpp, få energispartips, lära sig om klimatpositiva åtgärder etc.

Eventet innehöll dansframträdande från S:t Eskils gymnasium och sång av Angelina Pavanelli.

En kvinna i vit labbrock flankeras av två män. Den till vänster håller i en mikrofon och den till höger har en labbrock på sig.

KlimatHoppMöte är en årligen återkommande heldag på temat klimat och hopp. Syftet är att sprida hopp och inspirera till förändring och få fler att ställa om till ett klimatsmartare sätt att leva. Målet är att alla ska gå från KlimatHoppMötet med minst en idé om förändring och med stärkt hopp om framtiden.

En av programpunkterna under mötet är klimatplansarbetet.

Mötet arrangeras av Studiefrämjandet tillsammans med Eskilstuna kommun, Naturskyddsföreningen, FN-förbundet UNA SWEDEN samt Klimatklubben Eskilstuna.

Läs mer om KlimatHoppMöte här

Webbinariet hölls under arbetet med klimatprogrammet den 12 mars 2021. Åtta Eskilstunaspecifika temaområden valdes ut utifrån den klimatpåverkan de har. Varje temaområde har en specialistgrupp som tagit fram förslag och åtgärder för hur Eskilstuna ska nå klimatmålen.

I det digitala webbinariet medverkade deltagare från alla temagrupper. Webbinariet innehöll information om de olika fokusområdena, vad som pågår i projektet just nu och vad som händer framöver.

Här kan du ta del av webbinariet

Uppdaterad: 22 februari 2024