Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för Eskilstuna kommuns utveckling och attraktionskraft. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas. Det är angeläget att inför framtiden skapa attraktiva boendemiljöer både för en äldre och en yngre befolkning.

Varje bygd har sin speciella kultur, sin historia och sin lokala identitet som kan tillvaratas för gemensamma syften. Genom att stödja medborgarnas engagemang och intresse för sitt lokala område skapas ett ökat intresse för gemensamma och övergripande frågor.

På landsbygden finns ett antal föreningar som i samverkan med lokalt näringsliv verkar för att utveckla sin bygd. Några av dessa har hemsida med information om bygden.

Barvabygden
Rune Johansson
Långsved 1
635 04 Eskilstuna
016-930 09
barvarune@gmail.com
www.barvabygden.se

Barva Hembygdsförening
Kenth Sandberg
Hjärpeberg 1
635 04 Eskilstuna
matte_kstad@hotmail.com
www.barvabygden.se/bh.htm

Eklångens Byalag
Tommy Eklånge
Asplund Eklången
640 43 Ärla
016-740 68, 070-990 19 27
eklanges.el@tele2.se

Gillberga-Lista Hembygdsförening
Ann-Marie Asplund
Nabben 16
635 14 Eskilstuna
070-678 84 06
nabben16@telia.com

Husby-Rekarne Hembygdsförening
Ingrid Åstrand
Ölens gård
635 19 Husby Rekarne
016-920 52
ingrid.astrand@gmail.com
www.hembygd.se/husby-rekarne

Kjula-Jäder Hembygdsförening
Charlotte Kyhlström
635 06 Eskilstuna
016-243 50
kyhlstrom@telia.com
www.hembygd.se/kjula-jader/

Näshulta Hembygdsförening
Kristina Månsson
Kyrkbyn Eketorp
635 17 Näshulta
016-42 60 59, 070-750 6073
kristina.mansson@live.se

Näshulta Framtid
Anders Kruhsberg
Nynäs Haneberg
643 97 V Näshulta
anders.kruhsberg@nashultafriskola.se
www.nashulta.se

Åltorps byalag
Anders Gustafsson
Sofiebergsvägen 18
141 37 Huddinge
08-774 89 94, 070-698 83 31
anders.gustafsson@ki.se

Ärla Byaråd
Calle Bergman
016-705 32
calle@aerla.se
www.aerla.se

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening
Inger Gustafsson
Hamra 10
635 20 Eskilstuna
076-701 08 79
inger.b.gustavsson@hotmail.se
www.aerla.se/arla-stenkvista-hemgydsforening

Öja-Västermo Bygderåd
Anna Wistrand
ak.wistrand@gmail.com

Öja-Västermo Hembygdsförening
Christina Andersson
070-576 41 27
www.hembygd.se/oja-vastermo/

Lokala föreningar som är verksamma på landsbygden inom Eskilstuna kommun har möjlighet att söka bidrag till utveck­lings­insatser och projekt som stimulerar lokalt inflytande och samarbete för att på sikt utveckla landsbygden.

Bidraget är möjligt att söka en gång per år. Ansökningstiden är september till november.

Kriterier för bidraget Pdf, 96 kB.

Ansöknings­blankett bidrag landsbygdsutveckling 2020 Word, 33 kB.

Kontakta Kristina Nyström på 016‑710 80 58 eller e-post om du har frågor.

Strategi för en livskraftig landsbygd - Lokalt Ledd Utveckling

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Det har blivit en utökning av det geografiska området i perioden 2014-2020, jämfört med tidigare.
Leader Södermanland sträcker sig över tre län och åtta kommuner i landskapet Södermanland. De kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

För mer information: www.leadersodermanland.se

Kristina Nyström

Kommunstrateg samhällsbyggnad

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021