Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för Eskilstuna kommuns utveckling och attraktionskraft. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas. Det är angeläget att inför framtiden skapa attraktiva boendemiljöer både för en äldre och en yngre befolkning.

Varje bygd har sin speciella kultur, sin historia och sin lokala identitet som kan tillvaratas för gemensamma syften. Genom att stödja medborgarnas engagemang och intresse för sitt lokala område skapas ett ökat intresse för gemensamma och övergripande frågor.

På landsbygden finns ett antal föreningar som i samverkan med lokalt näringsliv verkar för att utveckla sin bygd. Några av dessa har hemsida med information om bygden.

Barvabygden

Rune Johansson
Långsved 1
635 04 Eskilstuna
016-930 09
barvarune@gmail.com
www.barvabygden.se

Barva Hembygdsförening

Kenth Sandberg
Hjärpeberg 1
635 04 Eskilstuna
matte_kstad@hotmail.com
www.barvabygden.se/bh.htm

Eklångens Byalag

Tommy Eklånge
Asplund Eklången
640 43 Ärla
016-740 68, 070-990 19 27
eklangesel@gmail.com

Gillberga-Lista Hembygdsförening

Ann-Marie Asplund
Nabben 16
635 14 Eskilstuna
070-678 84 06
nabben16@telia.com

Husby-Rekarne Hembygdsförening

Ingrid Åstrand
Ölens gård
635 19 Husby Rekarne
016-920 52
ingrid.astrand@gmail.com
www.hembygd.se/husby-rekarne

Kjula-Jäder Hembygdsförening

Charlotte Kyhlström
635 06 Eskilstuna
070-643 13 69
kyhlstrom@telia.com
www.hembygd.se/kjula-jader/

Näshulta Hembygdsförening

Ann-Britt Eriksson
Svalbo gård
635 17 Näshulta
070-830 40 86
nashultahembygdsforening@hotmail.com

Näshulta Framtid

Anders Kruhsberg
Nynäs Haneberg
643 97 V Näshulta
anders.kruhsberg@nashultafriskola.se
www.nashulta.se

Åltorps byalag

Anders Gustafsson
Sofiebergsvägen 18
141 37 Huddinge
08-774 89 94, 070-698 83 31
anders.gustafsson@ki.se

Ärla Byaråd

Sven Wallén
ordforande@aerla.se
www.aerla.se

Ärla-Stenkvista Hembygdsförening

Jörgen Westin
073-029 58 81
jorgwes@gmail.com
www.aerla.se/arla-stenkvista-hemgydsforening

Öja-Västermo Bygderåd

Anna Wistrand
ak.wistrand@gmail.com

Öja-Västermo Hembygdsförening

Christina Andersson
070-576 41 27
www.hembygd.se/oja-vastermo/

Strategi för en livskraftig landsbygd - Lokalt Ledd Utveckling

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Det har blivit en utökning av det geografiska området i perioden 2014-2020, jämfört med tidigare.
Leader Södermanland sträcker sig över tre län och åtta kommuner i landskapet Södermanland. De kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

För mer information: www.leadersodermanland.se

Marina Yngveson

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 7 september 2023