Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Järnvägsinfrastruktur

Här får du information om kommunens järnvägsinfrastruktur.

Vi utvecklar järnvägen

Eskilstuna kommun och Kommunledningskontoret Fastighet och Exploatering utvecklar järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna. Det betyder att vi kan hjälpa dig som vill etablera dig här med dina behov av järnvägstransporter. Vi förvaltar bland annat tågdepån i Eskilstuna som gör det möjligt för transportörer och resenärer att förflytta sig på ett smidigt sätt.

Kapacitetstilldelning eller frågor

Vill du ansöka om kapacitetstilldelning för spårnätet som Eskilstuna kommun och Kommunledningskontoret Fastighet och Exploatering förvaltar eller har du frågor - kontakta infrastrukturförvaltare (se kontaktuppgifter nedan).

Information om trafikledning och trafiksäkerhet

  • Delar av spårnätet består av avvikande huvudspår (enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309) dessa trafikleds av Trafikverkets trafikledningscentral i Norrköping.
  • Spårområdet trafikeras i tillämpliga delar enligt Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ).
  • Trafikeringen regleras mer ingående i Trafiksäkerhetsinstruktion för respektive spårnät/område.
  • Trafiksäkerhetsinstruktion tilldelas de järnvägsföretag som har avtal om trafikering på respektive spårområde (TRAV).

Roland Sandberg

Infrastrukturförvaltare

Telefon:

Uppdaterad: 22 maj 2023