Time's up Eskilstuna – en vecka fri från våld

I Eskilstuna uppmärksammar vi våld mot kvinnor i det lokala initiativet Time's up. Bakom initiativet står Eskilstuna kommun, ABF Sörmland, Kvinnojouren Moa, Ungdomsjouren Fria och Eskilstuna Zontaklubb.

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. En vecka fri från våld är en återkommande aktivitetsvecka som sätter ljuset på arbete mot mäns våld mot kvinnor. Under veckan ordnas en rad aktiviteter runt om i Sverige. Time's up Eskilstuna är en del i initiativet En vecka fri från våld.

Under samma vecka används färgen orange internationellt för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor världen över. I Eskilstuna hissas orangefärgade flaggor runt om i kommunen och det ordnas olika aktiviteter, föreläsningar och utställningar som är tillgängliga för allmänheten.

Det finns en egen symbol för Time's up Eskilstuna som är fri att använda i samband med aktiviteter som ordnas under veckan. Symbolen finns att ladda ner längre ner på den här sidan.

Visa gärna ditt stöd genom att använda färgen orange på något sätt under veckan, ta en bild och sprid i sociala medier och använda hashtaggen #timesupeskilstuna. Tillsammans hjälps vi åt.

Du kan göra skillnad

Under pandemin tvingades fler att jobba eller studera hemma och vistades därför mer med sina förövare. För en del är det fortfarande så. Därför uppmanar vi alla att vara extra uppmärksamma på våld i nära relationer. Om du misstänker att det sker hos någon du känner, en granne eller någon annan i din närhet kan du, på ett respektfullt sätt, fråga om personen till exempel känt sig rädd hemma någon gång eller berätta att något du sett eller hört gjort dig orolig. Men du kan också agera genom att ta kontakt med polisen eller socialtjänsten – du kan vara den som gjorde skillnad.

Hjälp och stöd i Eskilstuna

Är du utsatt för någon typ av våld eller är du rädd för att skada någon i din närhet? Här finns hjälp och stöd.

I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I filmen ser du ett exempel på kommunens våldsförebyggande arbete genom metoden MVP som står för mentorer i våldsprevention. Arbetet sker i nära samarbete mellan Eskilstuna kommun och Ungdomsjouren Fria.

Ta del av en föreläsning med Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention på Unizon. Hanna redogör för jourernas samlade bild av tjejers och kvinnors utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin ur ett nationellt perspektiv.

Mäns våld mot kvinnor är ett samlingsbegrepp för det våld som till största delen utövas av pojkar och män, men som drabbar flickor och kvinnor oproportionerligt hårt. Mäns våld mot kvinnor innefattar:

  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tvångsgifte och kvinnlig könsstympning.
  • Överfallsvåld
  • Sexuella trakasserier
  • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning
  • Sex mot ersättning
  • Människohandel för sexuella ändamål
  • Otrygghet i det offentliga rummet

Mäns våld mot kvinnor kan utövas digitalt via exempelvis telefon, sociala medier, internetforum eller på annat sätt via internet och media. Våldet kan utövas i det privata eller offentliga rummet.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära relation. Här finns dock särskilda omständigheter om gruppdynamik, press, familjeband, särskilda normer, våld som är sanktionerat av gruppen och annat som särskiljer från annan typ av våld i nära relation. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en eller flera personer kontrollerar, begränsar eller bestraffar en närstående, i syfte att få personen att följa särskilda normer om kön, sexualitet och beteende i övrigt. Tvångsäktenskap, kyskhetskrav och könsstympning av flickor är specifika exempel som kan ingå.

Hedersrelaterat våld och förtryck hör in under samlingsbegreppet Mäns våld mot kvinnor eftersom det är tydliga patriarkala familje/släktpyramider som styr gruppen. Det är samma bakomliggande strukturer som övrig typ av mäns våld mot kvinnor där makt och kön hänger samman och machokultur och heteronormer begränsar och färgar individer. Det är viktigt att påpeka att hedersrelaterat våld och förtryck inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan också män och pojkar. Även kvinnor som befinner sig i en hederskontext kan utöva denna typ av förtryck då även de följer samma lydnadskoder och ingår i samma hierarkiska system som männen och pojkarna.

Eskilstuna kommun har tagit ett antal bilder med orangefärgade flaggor från olika platser i kommunen som är fria att använda. Ange källan.

Uppdaterad: 8 december 2022