Arbete mot mäns våld mot kvinnor

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor har hög prioritet i Eskilstuna kommun. Arbetet berör samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Det berör både kommunens service och tjänster till invånarna, och kommunen som arbetsgivare.

Du kan läsa mer om kommunens arbete och lära dig mer om mäns våld mot kvinnor i handlingsplanen, Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Pdf, 227 kB.

Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för hjälp och stöd till kvinnor, män och barn som utsätts för våld.

I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ska samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det är ett allvarligt samhällsproblem, ett omfattande folkhälsoproblem och ett demokratiproblem. Mäns våld mot kvinnor kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Att motverka mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar fysiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt våld, hot om våld och olika former av utnyttjanden och förtryck som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnlig könsstympning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Mäns våld mot kvinnor omfattar således mer än enbart våld i nära relationer. Ansvarig för våldet är alltid den som utövar det.

Det är viktigt att motarbeta allt slags våld. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld drabbar även pojkar, män och transpersoner. Men att bara prata om våld i nära relationer kan göra att vi inte ser att det vanligaste våldet är att en man utövar våld mot en kvinna.

Läs mer om mer vilket stöd och hjälp du som är utsatt för våld kan få.

Uppdaterad: 26 oktober 2022