Hemlöshet

I Eskilstuna kommun bor och vistas personer som saknar bostad. De har ont om pengar och har inte medel att ordna en egen bostad. Därför sover många av dem utomhus. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige, vanligtvis ett annat EU-land. Här är svar på de vanligaste frågorna kring hemlöshet.

Får man sova var som helst?

Det är inte olagligt att sova utomhus på allmän plats. Ibland kan det finnas skäl att avvisa hemlösa som sover utomhus, exempelvis om personer utgör en fara för trafikanter eller hindrar det allmänna från att utföra sina sysslor. I dessa fall är det en polisiär uppgift att avvisa personerna.

Det är däremot inte lagligt att under en längre period bosätta sig på privat mark. Där är det i första hand Kronofogden som avhyser hemlösa om markägaren ansöker om en så kallad handräckning.

Vilket stöd är kommunen skyldig att ge till en utländsk medborgare?

Den som är i Sverige tillfälligt kan få begränsad hjälp av kommunen. Det kan handla om akuta nödsituationer för att hjälpa personen att få sjukvård, identitetshandlingar eller ta sig till sitt hemland.

Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa enligt LVU¹ och LVM² om någon riskerar att fara illa.

Däremot har kommunen möjlighet att ge stöd till föreningsliv, organisationer och trossamfund som engagerar sig i frågan och exempelvis ordnar boende, mat eller annat stöd.

¹ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
² Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Har en utländsk medborgare rätt till vård?

EU/EES-medborgare som vistas i Sverige har rätt till subventionerad medicinskt nödvändig vård. Den som är medborgare i ett land utanför Norden behöver visa upp ett sjukförsäkringskort.

Hur länge får personer från andra länder vara i Sverige?

Medborgare från EU/EES-länder får besöka Sverige fritt i tre månader, oavsett om de söker jobb eller inte. Det finns inget krav på visum eller försörjning men de måste ha ett pass eller ID-kort. Om en EU/EES-medborgare lämnar landet och sedan kommer tillbaka kan personen stanna tre månader på nytt.

Vad kan socialtjänsten ge för stöd?

Personer som befinner sig i en nödsituation och behöver hjälp med grundläggande behov kan ansöka om det hos socialtjänsten. Socialförvaltningen agerar också utifrån egna iakttagelser samt på anmälningar om oro för någon annan. Då kontaktar socialtjänsten personen som verkar behöva stöd. Det är dock upp till personen själv om hen vill ta emot hjälp, så vida inte det gäller barn som far illa, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik och det finns risk att någon blir skadad.

Vad gör kommunen för personer utan tak över huvudet?

Kommunen ger stöd till Härbärget, som drivs av Eskilstuna Stadsmission.

Uppdaterad: 23 september 2021