HBTQI+

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktions­nedsättning.

Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors förmågor. Utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Målet är att alla som är i kontakt med våra verksamheter ska mötas med respekt.

HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset lägger vi till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Utbildningssatsning inom kommunal skola

Samtliga rektorer på grundskola och gymnasium har gått utbildning kring unga transpersoners psykiska hälsa och livsvillkor. Alla skolkuratorer och skolpsykologer gått en hbtqi+-utbildning.

Fritidsgård för HBTQI+-ungdomar

Fritidsgården Verkstan har HBTQI+-verksamheten Equal öppen på tisdagar.

Springpride

RFSL Eskilstuna arrangerar årligen pridefestivalen Springpride.

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Eskilstuna kommuns verksamheter har valt att hbtq-certifiera sig.

  • Arenor och friluftsliv
  • Barnahus
  • Familjerådgivningen
  • Huven
  • Se oss
  • Stopp
  • Ungdomsmottagningen
  • Personlig assistans (enhet 1)
  • Rekryteringsenheten

Vad certifieringen innebär kan du läsa om på RFSL:s hemsida.

Uppdaterad: 31 mars 2022