HBTQI+

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktions­nedsättning.

Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors förmågor. Utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Målet är att alla som är i kontakt med våra verksamheter ska mötas med respekt.

HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset lägger vi till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Utbildningssatsning

I Eskilstuna kommun finns en digital grundkurs om hbtqi. Utbildningen är ett stöd för att stärka chefer och medarbetare att efterleva diskrimineringsgrunderna utifrån ett hbtqi-perspektiv inom sina ansvarsområden.

Utbildningen är ett led i att kommunens arbetsplatser ska kännas välkomnande och att du som bor och verkar här upplever att bemötande, service och tjänster är inkluderande, jämställda och jämlika oavsett vem du är.

Fritidsgård för HBTQI+-ungdomar

Fritidsgården Verkstan har HBTQI+-verksamheten Equal öppen på tisdagar.

Springpride

RFSL Eskilstuna arrangerar årligen pridefestivalen Springpride.

Stödlinje

Nu har NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) startat en stödlinje för transpersoner, inklusive icke-binära, som utsatts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11 - 19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Ring: 020-55 00 00

För mer information: Stödlinjen för transpersoner


Lena Klintberg

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 2 juni 2023