Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om må­l­inriktade och systematiska åt­gärder för att främja hälsa och före­bygga sjukdomar och skador.

Syftet med folkhälsoarbetet är att minska hälso­klyftorna i samhället, det vill säga skapa för­utsättningar för att alla i Eskilstuna kommun ska må bra, oavsett vilka de är och var de bor. Åtgärderna kan vara generella och beröra både flickor och pojkar, kvinnor och män, eller vara riktade till delar av befolkningen.

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder

Alla verksamheter i kommunen ska jobba med folkhälso­arbete, vilket görs på många olika sätt. Vi arbetar med både hälso­främjande och före­byg­gande åtgärder.

Hälsofrämjande åtgärder är aktiviteter och andra insatser för att stärka eller bibehålla männi­skors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Exempel på hälsofrämjande åtgärder är möj­lighet till delaktighet och socialt stöd, samt kultur- och fritidsaktiviteter och förbättrad boende­miljö. Även kommunstyrelsens beslut (14 januari 2014) om att införa rökfri arbetstid i maj 2014 är en hälso­främjande åtgärd.

Förebyggande åtgärder är aktiviteter och andra insatser för att förhindra sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Kommunens trygg­hets­arbete är ett exempel på före­byg­gande arbete för att skapa trygghet och förebygga brott.

Uppdaterad: 29 mars 2023