Finskt förvaltningsområde

I Eskilstuna ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Eskilstuna kommun ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla den egna kulturen och det egna språket.

I Eskilstuna kommun har vi idag cirka 16 000 personer med finsk anknytning, (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland), vilket är cirka 15 procent av befolkningen på cirka 107 000 invånare. (sep 2020)

Ända sedan 1970-talet har det funnits en politisk vilja att stödja minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun. Nu på senare tid har den svenska minoritetspolitiken förstärkt medvetenheten om att språk och kultur är en helhet och det har bidragit till att skapa förutsättningar för en utveckling av den sverigefinska minoriteten.

Eskilstuna är en av de 66 kommuner i Sverige som ingår i förvaltningsområdet för finska språket.

Detta innebär att

 • Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen som då är skyldig att ge ett muntligt svar på finska.
 • Den som begär det ska kunna erbjudas förskola samt äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
 • Kommunen ska främja, utveckla och bevara den finska kulturen och särskilt beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen.
 • Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter.
 • Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd

 • Som finskt förvaltningsområde ska Eskilstuna kommun ge den sverigefinska målgruppen möjlighet till inflytande i frågor som berör de och så långt som möjligt samråda med målgruppen kring frågor som berör de. Samråden är öppna för alla eskilstunabor som identifierar sig som tillhörande målgruppen.
 • Datum för samråd 2024: 20 mars 18:00-19:30 och 21 november 18:00-19:30. Kontakta Dina-Maria Jerrari om du vill delta på samrådet.

Kommunal service på finska

Om du vill prata finska i dina kontakter med Eskilstuna kommun, ta i första hand kontakt med Eskilstuna Direkt, Alva Myrdals gata 5.

Hos Eskilstuna Direkt går det att få vägledning och information om kommunala verksamheter och hänvisning till handläggare i kommunen.

Förfrågningar och tidsbokning

Handläggare Pirkko Thim
Telefon: 070-583 54 42
E-post: thimpirkko@gmail.com

Honorärskonsul Lars-Olov Thim
Telefon: 016-13 40 20
E-post: advokaterna@advokatgruppen.net

Käyntiosoite, postiosoite

Finland honorärkonsulat
Advokatgruppen
Radermachergatan 17
632 18 ESKILSTUNA
SWEDEN

På Finlands honorärskonsulat i Eskilstuna kan finska medborgare få information om pass och medborgarskapsfrågor. Mer information Finlands ambassad

 

 • Finsktalande biståndshandläggare.
 • Finsktalande personal inom hemtjänsten.
 • Finskspråkiga avdelningar för personer med demenssjukdom på Tunagården i Eskilstuna och Spångagården i Torshälla.
 • Finsktalande personal i Specialistteam demens

Det finns mötesplatser för finsktalande seniorer: Finnstugan (Köpmangatan 12), Skiftinge, Nyfors samt Torshälla.

Aktuella sverigefinska evenemang och aktiviteter för både barn och vuxna hittar man på eskilstuna.se/evenemangsguiden och på facebook: Sverigefinsk kultur i Eskilstuna

På Stadsbiblioteket finns det en stor avdelning med finsk litteratur och finska tidskrifter.

För allmänna frågor om finskt förvaltningsområde eller minoritetslagen, kontakta Dina-Maria Jerrari på kommunledningskontoret, Social hållbarhet.

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Eskilstuna kommun får ett årligt statsbidrag som ska användas till de merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av minoritetslagen. Statsbidrag kan också användas till övriga åtgärder för att stödja användningen av det finska språket. Statsbidraget regleras i Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Föreningar som vill arrangera arrangemang som främjar, bevarar och utvecklar den finska kulturen och det finska språket i kommunen kan ansöka statsbidraget, mer information hittar ni på Eskilstuna kommuns sida om arrangemangsbidrag.

Uppdaterad: 20 januari 2024