Barnets rättigheter

Eskilstuna kommun arbetar systematiskt med att stärka barnrätten i kommunens alla verksamheter. På den här sidan kan du läsa mer om arbetet med barnrätt.

Kommunens styrdokument Strategisk inriktning innehåller målsättningar för hur Eskilstuna ska utvecklas under en längre period. Där står det att alla flickor och pojkar ska ges förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet.

Strategisk inriktning Pdf, 498 kB.

I kommunens årsplan lyfts det gemensamma ansvaret för ettt långsiktigt trygghetsarbete. Det omfattar bland annat vidareutveckling av Trygga barn och Trygga unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar och åtgärdande insatser.

Årsplan

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag vilket förstärker barnets rättigheter. Som barn räknas alla människor under 18 år. Det finns fyra huvudartiklar som alla verksamheter i kommunen alltid ska utgå ifrån och det är:

  • Artikel 2: Inget barn får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa gäller alltid.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att komma till tals.

Barnkonventionen

När ett beslut ska fattas som berör barn ska det alltid göras en prövning av barnets bästa. I Eskilstuna kommun pågår ett arbete med att standardisera under­laget för barnkonsekvensanalyser.

Till dig som behöver göra en snabb barnkonsekvensanalys av enklare slag finns en folder i fickformat du kan använda dig av. Den utgår ifrån de fyra huvudartiklarna i Barnkonventionen.

Folder enkel barnkonsekvensanalys Pdf, 169 kB.

På kommunens förvaltningar finns chefsstöd för barnrätt i form av lokala processledare. Processledarna har dubbel kompetens genom att ha kunskap om både verksamhet och barnrätt. Nätverket bidrar till att barnrättsarbetet lyfts på samtliga nivåer och synliggör barns och ungas rättigheter i alla verksamheter.

Lena Klintberg. Kommunledningskontoret (sammankallande)
Skriv till Lena Klintberg

Hanna Van Daele Vest. Kommunledningskontoret
Skriv till Hanna Van Daele Vest

Elenor Öberg. Barn- och utbildningsförvaltningen
Skriv till Elenor Öberg

Melina Blidfält. Socialförvaltningen
Skriv till Melina Blidfält

Suvi Stenberg. Vård- och omsorgsförvaltningen
Skriv till Suvi Stenberg

Åsa Johansson. Vård- och omsorgsförvaltningen
Skriv till Åsa Johansson

Lovisa Ehrlin. Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skriv till Lovisa Ehrlin

Marie Stenman. Kultur- och fritidsförvaltningen
Skriv till Marie Stenman

Victoriya Lapa. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen
Skriv till Victoriya Lapa

Klara Trygg. Serviceförvaltningen
Skriv till Klara Trygg

Lena Klintberg

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 15 februari 2024