Barnahus

På Barnahus samverkar myndigheter kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott. Samverkansparterna på Barnahus i Eskilstuna är Socialtjänsten i Strängnäs och Eskilstuna, Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Eskilstuna samt Region Sörmland.

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som kan ha utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

Samråd

När en anmälan om misstänkt våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten eller polisen, kontaktar dessa samordnaren på Barnahus som kallar till ett samråd. Vid samråden deltar socialsekreterare, polis, åklagare, psykolog/kurator från BUP samt läkare från barnkliniken.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens. På samrådet görs en planering kring hur man ska utreda och erbjuda stöd till barnet på bästa sätt. Myndigheterna kan t.ex. planera förhör, bedöma behov av läkarundersökning samt stödinsatser till barnet och dess familj.

Varje myndighet har även fortsättningsvis ansvar för sin egen utredning, men man försöker i möjligaste mån samverka kring de delar som myndigheterna har gemensamt.

Polisförhör

Barnet kommer till förhöret tillsammans med en förälder eller någon annan person som kan ge barnet trygghet. På Barnahus tas barnet och dess medföljare emot av en förhörsledare från polisen, som har särskild utbildning i att prata med barn som utsatts för brott.

På Barnahus finns ett förhörsrum där samtalen spelas in på video. I rummet bredvid finns ett s.k. medhörningsrum där berörda myndighetspersoner kan följa förhöret via en tv-skärm. Personerna i medhörningsrummet får även möjlighet att ställa kompletterande frågor till barnet via förhörsledaren.

Tanken är att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse om brottet i onödan till flera personer. Den/de personer som följt med barnet får vänta i ett annat rum på Barnahus när förhöret hålls. Samordnaren finns till hands om anhöriga har frågor eller om det finns behov av stöd till anhöriga.

Konsultationer

Samordnaren på Barnahus har stor kunskap om barn som utsätts för övergrepp och kan konsulteras i frågor rörande målgruppen.

Emelie Pettersson

Samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 4 januari 2023