Anläggningslyft

Underhåll och reparation av idrottsanläggningar.

Eskilstuna kommun och Kommunfastighet genomför underhålls- och reparationsarbete på 30 kommunala idrottsanläggningar. 10 miljoner kronor årligen är avsatt för förbättringsåtgärder under 2020, 2021 och 2022, totalt 30 miljoner kronor.

Arbetet utförs i dialog med föreningslivet och enligt en politiskt beslutad prioriteringsordning. Akuta åtgärder på samtliga anläggningar samt anläggningar för breddidrott för flickor och pojkar är särskilt prioriterade.

Klart:

 • Byte av fasadbelysning.
 • Ny trygghetsbelysning.

Planerat:

 • Omklädningsrum, korridorer, kök.

Klart:

 • Tillbyggnad av ridhus med omklädningsrum, duschrum och pentry.
 • Utvändig målning.
 • Invändig uppfräschning och ny belysning i cafeteria.

Pågående:

 • Renovering av föreningskök.

Klart:

 • Utvändig målning (fasader).

Klart:

 • Utvändig målning av dörrar.
 • Uppfräschning av omklädningsrum (målning av väggar och tak, byte av bänkar och krokar).
 • Standardhöjande renovering av duschrum.
 • Målning av korridorer och dörrar.

Klart:

 • Uppfräschning av omklädningsrum och städrum med målning av väggar och tak.
 • Nytt golv i omklädningsrum.
 • Förbättringsåtgärder av klädkrokar, speglar samt byte av dörrar.
 • Byte av invändig samt utvändig belysning.

Klart:

 • Målning av fasader på tre byggnader.
 • Byte av fönster på två byggnader.
 • Ny golvmatta i serveringsrum.
 • Nya luftvärmepumpar i omklädningsrum.

Pågående/planerat:

 • Förstärkning av läktare

Klart:

 • Målning av väggar och tak i entré, korridor samt i samlingsrummet.
 • Förstärkning av golv i samlingsrum.
 • Ny lyftvärmepump installerad.

Klart:

 • Renovering av omklädningsrum och duschrum med nya ytskikt på golv, väggar och tak samt byte av belysning.
 • Uppfräschning av samlingslokal, entré och korridorer.

Klart:

 • Byte av golv i tre omklädningsrum samt korridor.
 • Målning och uppfräschning av allmänna toaletter.

Pågående/planerat:

 • Renovering av duschrum.

Klart:

 • Byte av golv i lokal för bågskytte.
 • Uppfräschning av SISU:s lokaler med målning av väggar och tak.
 • Byte av golv i entré.
 • Målning.

Pågående/planerat:

 • Ombyggnad av omklädningsrum och duschrum (två omklädningsrum byggs om till fyra stycken)

Klart:

 • Renovering av bastu med ny väggpanel, nya bänkar och dörr.
 • Uppfräschning av de allmänna toaletterna genom målning av väggar, tak samt byte av sanitetsutrustning.

Klart:

 • Renovering av duschrum med nya ytskikt på golv och väggar.
 • Ombyggnad av bastu och tvättstuga till duschrum.
 • Tillbyggnad med omklädningsrum, duschrum, domarrum och förråd.

Klart:

 • Renovering av duschrum (kakel, klinker, målning, duschar, bås)
 • Målning och nya toaletter i omklädningsrum
 • Nya föreningsförråd.

Pågående/planerat:

 • Målning av korridorer.

Klart:

 • Utvändig målning.
 • Takbyte.

Pågående:

 • Installation av luftvärmepumpar.

Klart:

 • Spårning i betonggolv för att minimera halkrisk.
 • Anläggning av ny sarg utomhus.

Pågående/planerat:

 • Renovering av sarg i ridhus.

Klart:

 • Invändig målning.
 • Byte av belysning i hallen.

Pågående/planerat:

 • Tillbyggnad av förrådsutrymmen under läktare.
 • Ny placering av entré in till hallen.
 • Tillgång till den nya entrén ses över och anpassas.
 • Tillbyggnad av skärmtak/carport för verksamhetens maskiner och fordon.

Klart:

 • Nytt styrsystem för ventilationen.
 • Brandförebyggande åtgärder.

 • Byte av röda läktarstolar.

Klart:

 • Målning av fasader, entrédörrar och fönster.
 • Spårning i betonggolv för att minimera halkrisk.
 • Invändig renovering av personalbyggnad.
 • Nytt torkrum samt garage/förråd.

Pågående/planerat:

 • Renovering av kök och pentry genom byte av golv, målning av väggar och tak, nya köksskåp samt ny belysning.
 • Målning av väggar och tak korridorer och toalett (golv, väggar).

Klart:

 • Åtgärder för tillgänglighetsanpassning; dörröppnare, kontrastmarkeringar, ramp.

Pågående:

 • Målning av väggar och tak i omklädningsrum samt byte av krokar och bänkar.
 • Byte av akustiktak i entréhall.
 • Ny vägg i gymnastikhall.

Pågående/planerat:

 • Byte av belysning i gymnastikhall.

Klart:

 • Målning av fasader.
 • Byte av belysning i samtliga byggnader.
 • Byte av utvändig belysning.
 • Uppfräschning av kanslilokaler.

Pågående/planerat:

 • Stamrenovering med byte av samtliga rör.
 • Renovering av befintliga duschrum, toaletter och förråd.
 • Tillbyggnad av omklädningsrum med tillhörande duschrum.

Klart:

 • Utvändig målning av dörrar.
 • Uppfräschning av toaletter, entré och samlingsrum genom målning av väggar, tak och dörrar.
 • Förstärkning av utvändig trappa.

Mattias Albers

Områdeschef, Arenor och friluftsliv

Telefon:

Uppdaterad: 17 mars 2022